Effektivare energianvändning vid Frantschachs fabrik i Kramfors

Effektivare energianvändning vid Frantschachs fabrik i Kramfors Frantschachs massa- och pappersfabrik i Väja, sju kilometer norr om Kramfors, ska bli effektivare. Det är innebörden i ett nytt avtal om energi- och processeffektivisering som Vattenfall har tecknat med Frantschach Pulp & Paper Sweden AB. Avtalet omfattar tre delprojekt som kommer att genomföras under 2003: * Värmeåtervinning : Betydande belopp kan sparas genom att befintlig värme tas till vara, utnyttjas i flera steg och inte släpps ut i avloppen. Därigenom slipper man producera ny värme genom att elda olja. * Kokarstyrning: När pappersmassa ska kokas åtgår stora mängder energi, särskilt i början av ett kok. Genom att utnyttja tiden optimalt kan man tillföra den nödvändiga energin så jämt som möjligt och undvika onödiga toppar. * Frekvensstyrning: Inom massaindustrin används el för att pumpa stora mängder vätska mellan olika processteg. Ibland stryps energin bort i ventiler när maxflöden inte behövs. Elen omvandlas då till överflödig värme. Genom att frekvensstyra elmotorerna kan man tillföra endast den energi som behövs för pumpningen. - Samarbetet med Vattenfall har gett möjlighet till att på en kort tid identifiera och få till stånd flera mycket lönsamma projekt inom energiområdet. Det lyckade resultatet kan till stor del tillskrivas det arbetssätt Vattenfall anädnder sig av, vilket också varit mycket stimulerande för våra medarbetare, säger Peter Edwall, teknisk chef på Frantschach Pulp & Paper Sweden AB. - Samarbetet mellan Vattenfall och Frantschach, två företag i olika branscher, har varit mycket givande. Arbetet i Väja visar att det finns en potential för att spara energi och förbättra miljön samtidigt som resultatet påverkas positivt. Jag ser fram emot ytterligare samarbete av detta slag, sdger Lars-Olof Svanholm, Vattenfall. Frantschach Pulp & Paper Sweden AB har cirka 360 anställda och engagerar en rad entreprenörer. I Dynäsfabriken förädlas årligen cirka 850 000 kubikmeter vedråvara till drygt 200 000 ton säck- och kraftpapper. Anläggningens omsättning uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor per år. Vattenfall arbetar sedan tidigare med effektiviseringsinsatser även i andra massa- och pappersbruk bland annat Domsjö Fabriker AB och SCA:s anldggningar i Munksund och i Mannheim, Tyskland. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. Fvr vidare information kontakta: Lars-Olof Svanholm, Vattenfall, telefon 060-19 82 23, mobil 070-695 64 46 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00070/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar