Fjärrkyla till Akademiska sjukhuset

Fjärrkyla till Akademiska sjukhuset Landstingsservice i Uppsala län ska köpa fjärrkyla från Vattenfall till Akademiska sjukhuset. Vattenfall bygger om sina värmepumpar vid reningsverket till kylmaskiner och drar en fjärrkylledning därifrån. När den nya avfallsförbränningsanläggningen Block 5 blir klar under 2005, kopplas den till en ny anläggning för produktion av kyla med anslutning till sjukhuset och andra kunder. Bättre inomhusklimat och nya behandlingsmetoder inom vården ställer ökade krav på kylanläggningarna. Sjukhusets befintliga utrustning är gammal och behöver ersättas. Därför har Landstingsservice, som ansvarar för sjukhusets byggnader och installationer, beslutat ersätta den befintliga anläggningen för kyla med fjärrkyla. - De viktigaste kriterierna vid val av kylmetod var att anläggningen ska vara driftsäker och att produktionen ska ha minsta möjliga miljöpåverkan. Vi valde att köpa fjärrkyla från Vattenfall då det var det alternativ som bäst uppfyllde våra krav på leveranstrygghet och miljövänlig produktion. Att Vattenfall dessutom lovat leverera fjärrkyla redan till nästa sommar gjorde valet lätt, säger P O Ekström på Landstingsservice. De första leveranserna klaras genom en tillfällig lösning i avvaktan på att avfallsförbränningsanläggningens block 5 blir klar under 2005. Då kommer kyla att produceras där med hjälp av absorbtionskylmaskiner. Vattenfall dimensionerar ledningen så att eventuella nya kunder utmed ledningssträckan ska kunna anslutas. - Landstingets kylbehov har uppgivits till cirka 8 GWh kyla som kommer att öka till cirka 15 GWh under de närmaste åren. Maxeffekten är 10,5 MW vilket motsvarar cirka 4 000 villaaggregat. Vi har efter täta diskussioner lyckats enas om en lösning som är mycket fördelaktig för både landstinget och oss säger Vattenfalls säljare Sven Lokander. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning och Landstingsservice i Uppsala län För vidare information kontakta: Per-Olov Ekström, 1:e VVS-ingenjör, Landstingsservice, telefon 018-611 61 52. Gerold Lange, VD Vattenfall Värme Uppsala, telefon 018-26 97 98, 070-539 70 01. Sven Lokander, Säljare, Vattenfall AB Värme Norden, 018-26 92 46, 070-310 96 42. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20040805BIT20860/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar