Försening på Ringhals 1

Försening på Ringhals 1 Reparationsstoppet på Ringhals 1 kommer att förlängas ytterligare. Det har visat sig att den plugg som monterats mellan reaktortanken och det nivåmätrör som skall svetsas inte är helt tät. Pluggen måste därför modifieras och monteras på nytt. För att göra detta har driftledningen beslutat att allt bränsle skall transporteras ut från reaktorn till bränslebassängen. Eftersom det rör sig om drygt 600 bränsleelement som lyfts ut, ett åt gången, är det en tidskrävande operation. Återstarten av blocket beräknas nu först kunna ske i slutet av månaden. Vill ni veta mera om arbetet på Ringhals 1 går det bra att ringa driftchef Håkan Almroth eller stf produktionschef Olle Erixon. Ni når båda via vår växel på telefon 0340 - 66 70 00. Lämnat av Ringhals Informationsenhet. För vidare information kontakta: Christer Ljunggren, Anläggningschef Vattenkraft, telefon 070-666 93 80. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/11/20040805BIT20970/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar