Forskningssamarbete kring förnybar resurs

Forskningssamarbete kring förnybar resurs Hundra miljoner kronor kommer att satsas på forskning kring svartlut. Det handlar om en teknik för att genom förgasning återvinna kemikalier och energi ur denna restprodukt inom massaindustrin. Ett nationellt forsknings- och utvecklingsprogram kommer att genomföras i samarbete mellan högskolor, företag och myndigheter 2004-2006. Svartlut är en restprodukt som bildas då träflis kokas i lut för att frigöra cellulosafibrer. Med modern förgasningsteknik kan den tas till vara som resurs för att producera väsentligt mer pappersmassa, och dessutom el, drivmedel och andra nya syntesprodukter inom massaindustrin. Elen och drivmedlen räknas som förnybara (gröna) energislag eftersom ursprungsråvaran är trä. Svenska företag, med teknikutvecklingsföretaget Chemrec i spetsen, ligger långt framme då det gäller svartlutsförgasning (black liquor gasification, BLG), bland annat med omfattande patentskydd. Genom det nu beslutade programmet ska tekniken vidareutvecklas för att undanröja kvarvarande osäkerheter och teknikhinder för kommersialisering. Forsknings- och utvecklingsprogrammet är ett samarbete mellan skogsindustriföretagen Kappa Kraftliner, SCA, Sveaskog och Södra, energiföretaget Vattenfall och Chemrec samt Energimyndigheten, Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning (MISTRA) och Länsstyrelsen i Norrbottens län. Finansieringen och genomförandet av svenska forsknings- och utvecklingsinsatser kommer att samordnas i anslutning till att Chemrecs utvecklingsanläggning i Piteå tas i drift under första kvartalet 2005. Sammantaget beräknas insatserna uppgå till cirka hundra miljoner kronor. Forsknings- och utvecklingsarbetet samordnas av Energitekniskt Centrum i Piteå (ETC) med Chalmers Tekniska Högskola, Chemrec, Korrosionsinstitutet, Luleå Tekniska Universitet, Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut (STFI) och Umeå Universitet. För vidare information kontakta: · Chemrec AB, Jonas Rudberg, vd, telefon: 08-440 40 56. jonas.rudberg@chemrec.se · Energimyndigheten, Lars Tegnér, Utvecklingsdirektör, telefon: 070-549 03 41, lars.tegner@stem.se · ETC, Rikard Gebart, vd, telefon: 0911-23 23 81. rgebart@etcpitea.se · Kappa Kraftliner AB, Tore Persson, vd, telefon: 0911-971 91, tore-persson@kappapackaging.com · Länsstyrelsen i Norrbottens län, Ivar Lidström, Näringslivschef, telefon 0920-961 60, Ivar.Lidstrom@bd.lst.se · MISTRA, Britt Marie Bertilsson, Programdirektör miljö och teknologi, telefon: 08-791 10 21, brittmarie.bertilsson@mistra.org · Sveaskog, Erik Ling, Marknads och teknikutvecklingschef biobränsle, telefon: 070-655 92 16, Erik.Ling@sveaskog.se · Vattenfall AB, Karl Bergman, forskningsdirektör, telefon: 08-739 54 01, karl.bergman@vattenfall.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20040927BIT21140/wkr0011.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar