Forsmark investerar över en miljard i nya turbiner

Forsmark investerar över en miljard i nya turbiner Forsmarks Kraftgrupp AB har undertecknat en beställning på nya lågtrycksturbiner och ångavtappningsledningar till Forsmark 1 och Forsmark 2. Beställningen är värd cirka 500 miljoner kronor och leverantör är Alstom Power Sweden AB. Beställningen utgör en del av ett omfattande investeringsprogram i Forsmark på totalt cirka fyra miljarder kronor. Syftet med investeringsprogrammet är att säkerställa en konkurrenskraftig, uthållig, säker och miljöriktig drift vid anläggningen i minst 40 år framåt räknat från driftstarten. Under 2002 beställdes samma typ av utrustning till Forsmark 3 där Siemens är leverantör. Totalt innebär dessa två beställningar - tillsammans med vissa andra kompletterande beställningar - att Forsmarks Kraftgrupp investerar drygt en miljard kronor i turbinanläggningarna i kraftverket. Som en positiv bieffekt av turbinbytena ökar effekten i Forsmark med cirka 130 MW, vilket motsvarar den installerade effekten vid vattenkraftverket i Älvkarleby. Dessutom kommer miljöbelastningen att minska tack vare den förbättrade verkningsgraden. Turbinbytena kommer att ske under 2004, 2005 och 2006. Lämnat av Forsmarks informationsavdelning, telefon 0173-810 00. För vidare information kontakta: Claes-Inge Andersson, informationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, telefon 0173-825 05. Göran Skoglund, informationsdirektör Alstom Power Sweden AB, telefon 0122-813 41. Mer information om Forsmark finns på kraftverkets hemsida. Till Forsmarks hemsida ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20040805BIT20300/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar