Fusionen mellan Vattenfall Europe AG och Bewag AG godkänd

Fusionen mellan Vattenfall Europe AG och Bewag AG godkänd Den extra bolagsstämman i Vattenfall Europe AG i Berlin beslutade på torsdagen om fusion mellan Bewag och Vattenfall Europe. Beslutet togs med en majoritet av 99,96 procent av rösterna. Bolagsstämman i Bewag Aktiengesellschaft fattade motsvarande beslut den 31 januari 2003. Vattenfall Europes bolagsstämma godkände också med 99,96 av rösterna en ökning av aktiekapitalet från 240 539 010 Euro till 258 470 540 Euro. Slutligen biföll också stämman aktieägaravtal (Domination and Profit and loss pooling agreement) mellan Vattenfall Europe och dess helägda företag Vattenfall Europe Mining AG (f d Laubag). Det beslutet togs med 100 procent av rösterna. Därmed har alla de beslut fattats i koncernbolagen som behövs för att bilda Vattenfall Europe AG, det tredje största företaget på den tyska elmarknaden. Bolagsstämmans beslut träder i kraft när de förs in i handelsregistret. Ansökan om registrering kan ske tidigast fyra veckor efter beslutet. De aktier i Bewag som ägs av fria aktieägare byts därefter ut mot aktier i Vattenfall Europe. En Bewag-aktie byts då mot 0,5976 aktie i Vattenfall Europe. Bytet sker kostnadsfritt och genomförs av depåbankerna, vilket innebär att aktieägarna inte själva behöver vidta några åtgärder. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Karl-Erik Olsson, presschef Vattenfall, telefon 08-739 75 83, mobil 070- 538 81 38. Martin May, Vattenfall Europe AG, tfn +49-30-81 82 23 20, martin.may@vattenfall.de ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT01340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT01340/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar