Greenpeace och Vattenfall debatterar avfallsförbränning

Report this content

Greenpeace och Vattenfall debatterar avfallsförbränning Vattenfall Värme Uppsala och Greenpeace inbjuder till offentlig debatt om avfallsförbränning. Debatten handlar om miljöpåverkan från Vattenfalls planerade utbyggnad av avfallsförbränning i Uppsala. Tid: onsdagen den 29 januari, klockan 16.00-18.30. Plats: Atriums lokaler, Dragarbrunnsgatan 46, Uppsala. Debattdeltagare: Lars G Josefsson, VD Vattenfall; Gerold Lange, VD Vattenfall Värme Uppsala; Jan Zetterberg, Vattenfall; Annika Jacobson, Greenpeace; Charlotte Sahlin, Greenpeace. Moderator: Henrik Ekman, Vetenskapens Värld. Debatten är en möjlighet för uppsalaborna att höra båda sidors syn på avfallsförbränning och själva ta ställning till frågan. Vattenfall Värme Uppsala Förbränner idag cirka 230 000 ton avfall per år med energiåtervinning. Med det nya tillstånd från miljödomstolen som utfärdades hösten 2002 planerar Vattenfall att utöka kapaciteten till 350 000 ton avfall per år. Avfallet kommer från Uppsala med kranskommuner, inklusive Åland. - Både Sverige och EU framhåller avfallsförbränning med energiåtervinning som ett prioriterat alternativ för lösning av avfallsfrågan. Förbudet att deponera brännbart avfall är ett bevis för detta. Uppsala är en av de anläggningar som har längst erfarenhet av energiåtervinning från avfall. Våra tekniklösningar har genom åren starkt bidragit till allt bättre luft i Uppsala, t ex gäller detta stoft, dioxin och tungmetaller. Miljöhänsyn har styrt oss i valet av bränsle vid anläggningsförnyelsen, säger Gerold Lange, VD Vattenfall Värme Uppsala Greenpeace har arbetat för avveckling av sopförbränning de senaste fem åren och genomförde hösten 2000 en aktion mot anläggningen i Uppsala. - Både Sveriges och EU:s avfallspolitik anger att sopförbränning är det miljömässigt sämsta tillåtna behandlingsalternativet för brännbart avfall, främst eftersom det är en metod som skapar och sprider miljögifter som kan skada människors hälsa allvarligt. Avfallet kan till stora delar återvinnas eller behandlas biologiskt. Det är helt och hållet ekonomiska incitament som ligger bakom utbyggnaden av sopförbränning i Uppsala, säger Annika Jacobson, Greenpeace. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Annika Jacobson, Greenpeace, telefon 0703-995583. Stig Persson, Vattenfall, telefon 070-3282661. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20040804BIT21420/wkr0001.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar