Högt betyg för Vattenfalls dammsäkerhetsarbete

Högt betyg för Vattenfalls dammsäkerhetsarbete Vattenfall tillhör de ledande kraftföretagen i världen då det gäller dammsäkerhet. Så kan man sammanfatta slutsatserna av den granskning som tre internationellt kända dammsäkerhetsexperter genomfört. - Den allmänna riskhanteringen är bland de bästa som panelen känner till, konstaterade expertgruppen i sin uppsummering efter tre dagars ingående intervjuer med ett stort antal nyckelpersoner inom Vattenfallkoncernen och från externa organ som Svenska Kraftnät, Svensk Energi, Elforsk och Vattenregleringsföretagen. Ett omfattande investeringsprogram pågår för att förstärka Vattenfalls svenska vattenkraftsdammar utifrån nya strängare krav och riskbedömningar. Det är i anslutning till denna miljardsatsning som Vattenfall anlitat tre internationellt erkända experter för att bedöma tillvägagångssättet. I granskningsgruppen ingick Gary Salmon, tidigare dammsäkerhetschef vid BC Hydro i Kanada, Mona Bechai, tidigare dammsäkerhetschef vid Ontario Power Generation i Kanada, och Ferdinand Budweg, dammsäkerhetsexpert från Brasilien och författare till ICOLDs (International Commission on Large Dams) bulletin "Guidelines for Dam Safety". Deras granskning har särskilt inriktat sig på organisation och beslutfattande, vilken metodik som används och hur välstrukturerat arbetssättet är. Slutsatsen är att Vattenfalls arbete håller hög klass i en internationell jämförelse. Särskilt imponerade var granskarna av att man inom vattenkraften börjat tillämpa MTO, en metod för att analysera samverkan mellan människa, teknik och organisation, som hittills främst använts på kärnkraftområdet. Bland de starka sidorna framhöll granskarna också Vattenfalls höga ambitioner då det gäller att satsa på forskning och utveckling inom dammsäkerhetsområdet. - Vattenfall har varit mycket tillmötesgående och visat stort tålamod då det gällt att besvara våra frågor, konstaterade Mona Bechai, panelens kvinnliga deltagare, i sin uppsummering. - Bakom denna granskning ligger mycket förberedelser och ett betydande arbete under lång tid, säger Vattenfalls dammsäkerhetschef Urban Norstedt. Vi har presenterat vad vi gjort och vad vi planerar och jämfört detta med internationella erfarenheter. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Urban Norstedt, telefon 08-739 69 70, mobil 070-539 69 70. Claes-Olof Brandesten, telefon 08-739 70 95, mobil 070-553 13 75. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/27/20030527BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/27/20030527BIT00350/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar