"Ingrepp skulle äventyra marknadsutvecklingen" - Vattenfall presenterar ny analys av elmarknaden

Vattenfall presenterade idag sin elmarknadsrapport “Vattenfall’s Views on the Electricity Market 2004”. Detta är den tredje rapporten om utvecklingen på den europeiska elmarknaden som Vattenfall publicerar.

– Begreppet öppna elmarknader är ännu ganska nytt i Europa och marknaderna är i vissa avseenden ännu omogna och lärande, sade Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson under en presskonferens i Hamburg då han presenterade rapporten. Men att försöka bota marknadens barnsjukdomar med politiskt påtvingad inblandning, till exempel pristak, vore ett bakslag som skulle hindra marknaden att utvecklas. De långsiktiga effekterna skulle vara negativa beträffande både prisutvecklingen och leveranssäkerheten. Det är kraftindustrin som måste ta sitt ansvar för sådant som att underlätta kundernas byte av elleverantör. I rapporten sägs bland annat: · Den avreglerade elmarknaden är relativt ny både för konsumenter och elleverantörer. Konsumenterna måste hålla sig informerade om priser och avtal, och leverantörerna måste leva upp till kundernas behov, inte bara leverera el. · Ännu kan ingen i detalj säga hur en väl fungerande elmarknad bör vara organiserad. En sådan skapas steg för steg genom att erfarenheter tas tillvara. Både kunder och elföretag bör bidra till att skapa en marknad som fungerar väl för alla parter. · El är en viktig del av Europas ekonomi. För att öka Europas konkurrenskraft krävs ökad öppenhet och konkurrens. Konkurrensfördelar som storskalighet, skicklighet och spelrum måste också tas till vara. · Avreglering går hand i hand med marknadsintegration. Tydliga regler ger kraftindustrin möjlighet att bidra till Europas konkurrenskraft. Vattenfall’s Views on the Electricity Market 2004 består av två delar. Första delen av rapporten innehåller beskrivningar av större förändringar som påverkar energimarknaderna inom EU, däribland EU-kommissionens vision på medellång sikt av den Interna Elmarknaden (IEM). Den diskuterar också om avreglering och konkurrens motsvarar förväntningarna och analyserar elproduktionen på de kommande integrerade och avreglerade energimarknaderna. Den diskuterar också skillnader mellan tradingmarknaden och konsumentmarknaden. Andra delen av rapporten är en översikt över utvecklingen på den europeiska energimarknaden, inklusive beskrivningar och analyser av Vattenfalls viktigaste marknader (Norden, Tyskland och Polen). Vattenfall’s Views on the Electricity Market 2004 kan laddas ned från koncernens webbsida www.vattenfall.com (välj “Responsibilities” > “Reports”). Den kan också beställas via e-post (kontakta birgitta.lagerstrom@vattenfall.com ). För vidare information kontakta: Martin May, Presschef Vattenfall, telefon: 08-739 52 70, e-post: martin.may@vattenfall.com Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10.

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar