Intensiv byggaktivitet i Messaure

Intensiv byggaktivitet i Messaure Just nu pågår en febril byggaktivitet uppe i Messaure i Luleälven. Under juni till augusti kommer arbetet med att förstärka Vattenfalls damm i Messaure att pågå fem dagar i veckan, dygnet runt. Under den kommande femårsperioden satsar Vattenfall cirka 1 200 miljoner kronor på att göra sina dammar ännu säkrare och arbetena i Messaure ingår som en del i denna satsning. - För att kunna slutföra de planerade förstärkningsarbetena kommer dammytan i Messaure att sänkas 4,1 meter under sänkningsgränsen under juni, juli och augusti. Även vägen som går över dammen kommer att stängas under denna tid. Trafikanter kommer att hänvisas till alternativa vägar, berättar Bertil Johansson, projektledare för arbetena i Messaure. Arbetet med att förstärka och ytterligare öka säkerheten i Messauredammen startade redan hösten 2002. Erosionsskyddet på dammens uppströmssida ska bytas så att det kan stå emot vind och vatten bättre och klara högre vattenflöden. - Det betyder att 100 000 kubikmeter material på dammens ovansida ska bytas ut. Även längst ner där dammen övergår till fast mark sker förstärkningar genom att en "stenpäls" av grova stenar läggs ovanpå det material som ligger där i dag. Tidigare har utskovskanalen som ligger nedströms dammen fördjupats genom att berg sprängts bort. Detta material ska nu användas i förstärkningsarbetet, säger Bertil Johansson. Även dammens läckageövervakning och instrumentering kommer att förbättras. Totalt arbetar cirka 25 personer på plats med dammförstärkningen. Sammantaget är dock ett fyrtiotal personer engagerade i arbetet. Messauredammen är knappt två km lång, 101 meter hög och innehåller 10,5 miljoner kubikmeter fyllnadsmassor. Messaure kraftstation byggdes åren 1957-1963 och producerar ett normalår 1 850 GWh. De förstärkningsarbeten som Vattenfall gör i Messaure är en del i en satsning på cirka 1 200 miljoner kronor för att göra Vattenfalls dammar ännu säkrare. Förstärkningarna sker för att dammarna ska klara de extrema vattenflöden som beräknas kunna uppstå en gång vart 10 000:e år och innebär inte någon ökad elproduktion. Den sammanlagda investeringen i Messaure uppgår till cirka 65 miljoner kronor. Lämnat av Monica Nordlund, Informationschef Vattenfall Vattenkraft telefon 0920-772 68, 070-399 72 68. För vidare information kontakta: Bertil Johansson, beställarombud för projektet i Messaure, telefon 0920-77 027, 070-697 79. Christer Ljunggren, Anläggningschef Vattenfall Vattenkraft, telefon 0920-773 35, 070-666 93 80. Monica Nordlund, Informationschef Vattenfall Vattenkraft, telefon 0920-772 68, 070-399 72 68. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/19/20040805BIT20810/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar