IR-kamera spårar läckor i Uppsala fjärrvärmenät

IR-kamera spårar läckor i Uppsala fjärrvärmenät En revolutionerande ny metod har tagits i bruk av Vattenfall Värme i Uppsala för att spåra läckor i fjärrvärmenätet. Vinsten ligger bland annat i sänkta felsökningskostnader och ökad driftsäkerhet för kund. Med hjälp av värmekameror kan Vattenfall snabbt lokalisera fel och därmed slippa onödiga och kostsamma provgrävningar. Det är nu även möjligt att lättare få en helhetsbild över nätets allmänna kondition. Termografering började som ett spännande testprojekt men har kommit att utvecklas till ett ovärderligt verktyg vid läcksökning. - Med hjälp av IR-kameran kan vi hitta och bekräfta värmeläckor på ett helt annat sätt än tidigare. Nu vet vi också var fel ofta uppstår i det 42 mil långa nätet och kan vara mer vaksamma där, säger Tobias Pettersson, värmedistributionstekniker vid Vattenfall Värme Uppsala. Conny Swensson, marknads- och försäljningschef, ser fler fördelar med metoden. - Försöksprojekten i Uppsala visar att det finns stora besparingar att göra, inte bara i form av sänkta felsökningskostnader och ökad driftsäkerhet för kund. Den nya metoden är också attraktiv ur miljösynpunkt. Varje kubikmeter sparad spillvärme innebär minskad bränslemängd i uppvärmningsskedet, säger han. Monteras på biltaket IR-kameran ser ut som en vanlig videokamera, om än av något större modell. Den skapar en detaljerad värmebild som indikerar var det finns temperaturhöjningar som kan tyda på att uppvärmt vatten spridit sig i marken eller i rörens isolering. Kameran monteras på biltaket och styrs enkelt via en manöverpanel inne i kupén. För att undvika störningar i bilden på grund av solvärme sker arbetet med fördel nattetid, då även trafiken är lugnare. - Men vi jobbar också på dagen. Många Uppsalabor har kanske sett oss åka omkring med kameran på taket och ibland kommer det fram nyfikna invånare som ställer frågor kring tekniken. Det här skiljer sig ju ganska radikalt från mer konventionella metoder såsom akustisk läcksökning (med hjälp av ljud) och provgrävning, säger Tobias Pettersson. Läckor klassificeras på plats Läckor som hittas med värmekameran klassificeras direkt på plats. Med den känsliga IR-kameran kan ett tränat öga enkelt se om utslaget beror på läckage eller på något annat, till exempel fukt i isoleringen. Hela fjärrvärmenätet i Uppsala är idag väl dokumenterat. Mindre akuta läckor finns utmärkta på kartor tillsammans med tillhörande värmebild. - Vi gör fortlöpande kontroller för att följa upp hur felen utvecklas och kunna sätta in åtgärder i tid. Vår ambition är att bli så effektiva som möjligt i vår fjärrvärmehantering. Ytterst handlar det om att göra bästa tänkbara jobb för våra kunder, säger Conny Swensson. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Conny Swensson, marknads- och försäljningschef, Vattenfall Värme Uppsala AB, telefon 018-26 92 14. Tobias Pettersson, värmedistributionstekniker Vattenfall Värme Uppsala AB, telefon 018-26 91 57. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030509BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030509BIT00700/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar