Kärnkraftverket i Brunsbüttel åter i drift

Kärnkraftverket i Brunsbüttel åter i drift Idag, den 25 mars 2003, tas kärnkraftverket i Brunsbüttel åter i drift, efter godkännande av den tyska kärnkraftsmyndigheten. Vattenfalls tyska dotterbolag Vattenfall Europe AG i Berlin äger 67 per cent av kraftverket Brunsbüttel. Kraftverket stängdes den 18 februari 2002 efter att man vid en inspektion upptäckt en trasig ledning i säkerhetsinneslutningen. Orsaken till att röret gått sönder var en reaktion av radiolysgas (vätgas och syrgas från sönderdelning av vatten) som obemärkt samlats i röret. Den trasiga ledningen togs bort och skador på kringliggande delar på grund av splitter åtgärdades. En rad särskilda åtgärder har också vidtagits för att förhindra att motsvarande händelse skulle kunna inträffa på nytt. Vidare har en omfattande kontroll av säkerhetsledningarna gjorts. Vid provning vid leverans av den nya utbildningssimulatorn hade tidigare i några fall upptäckts att säkerhetssystemen inte uppträdde enligt beräkningarna. De konstaterade avvikelserna har åtgärdats och systemet uppträder nu korrekt vid provning. Efter avslutade åtgärder anmälde driftsföretaget, Kernkraftwerk Brunsbüttel GmbH, måndagen den 17 mars 2003 till kontrollmyndigheten i Kiel att kraftverket var klart att tas i drift. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Johannes Altmeppen, Kommunikationschef Vattenfall Europe AG, telefon +49 (30) 8182-2300, mobil +49 (171) 553 72 69. Martin May, Presschef Vattenfall AB, telefon +46 (8) 739 52 70, mobil +46 (70) 539 52 70. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. För vidare information, se www.vattenfall.se . Under OM VATTENFALL/PRESS finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/25/20030325BIT00940/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/25/20030325BIT00940/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar