Klartecken från HD för ökad avfallsförbränning

Klartecken från HD för ökad avfallsförbränning Miljööverdomstolens beslut att godkänna Vattenfalls utökade förbränning av avfall i Uppsala står fast och har vunnit laga kraft i och med att Högsta Domstolen inte beviljar prövningstillstånd för överklagandena. Miljööverdomstolen avvisade i oktober tre överklaganden mot förbränningsanläggningen och biföll samtidigt Vattenfalls överklagande av villkoren i miljödomstolens beslut. Beslutet överklagades till Högsta Domstolen, bland annat av Uppsala kommun. HD beslöt den 10 december att inte bevilja prövningstillstånd. Det innebär att Miljööverdomstolens beslut står fast och nu har vunnit laga kraft. - Med Högsta Domstolens beslut är alla juridiska oklarheter kring denna stora investering klarlagda. Det är bra, eftersom bygget av den nya anläggningen pågår. Den kommer att ha mycket goda miljöprestanda, långt bättre än vad lagar och regler föreskriver, säger Gerold Lange, VD för Vattenfall Värme Uppsala AB. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Gerold Lange, chef Vattenfall Värme Uppsala, telefon 070-539 70 01. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. För vidare information, se www.vattenfall.se . Under OM VATTENFALL/PRESS finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar