Malte - en ny typ av transformatorstation

Malte - en ny typ av transformatorstation Vattenfall Norrnät visar idag Malte, en ny typ av transformatorstation som påverkar omgivning och miljö betydligt mindre än konventionella stationer. I närheten av Örnsköldsviks flygplats har Vattenfall Norrnät i samarbete med ABB byggt en helt ny typ av transformatorstation, som kallas Malte och transformerar el från 40 till 20 kilovolt. Jämfört med traditionella transformatorstationer är Malte lätt att anpassa till omgivande bebyggelse och har dessutom tekniska och ekonomiska fördelar. Den har utvecklats som ett led i Vattenfalls strävan att påskynda utvecklingen mot bättre och effektivare sätt att bygga och driva elnät. Varje år byggs nya transformatorstationer i landets elnät till betydande belopp. Stationerna byggs utomhus på plats av en mängd komponenter. Varje station är mer eller mindre unik och byggtiden är lång. Transformatorstationen Malte, som Vattenfall Norrnät utvecklat, består av prefabricerade moduler som kan transporteras på lastbil och snabbt monteras ihop på plats. Långt driven prefabricering och förmontering av utrustning gör att kvalitén blir hög, tiden för att montera upp den på plats blir mycket kort och tidsplaneringen blir mer exakt. Kraven på utrymme och förberedande markarbete minskar väsentligt liksom risken för miljöpåverkan och intrång i anläggningen. Exteriören kan anpassas till omgivande landskap och bebyggelse för att underlätta placeringen. Genom stationens utformning och uppbyggnad ökar driftsäkerheten medan underhållsbehovet minskar. Stationen kan lätt byggas om och förändras efter behov. Detta innebär fördelar för kunderna i form av minskade kostnader och färre avbrott. Stationen har rönt stort intresse i branschen, bland myndigheter och leverantörer. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Roger Lindmark, Vattenfall Norrnät AB, telefon 0920-77 319, mobil 070-695 59 42. roger.lindmark@vattenfall.com Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. För vidare information, se www.vattenfall.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00500/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar