Man med aktivitet i kläderna stoppades på Ringhals

Man med aktivitet i kläderna stoppades på Ringhals En man, vars kläder innehöll radioaktiva partiklar, stoppades för några dagar sedan i Ringhals yttre avsökningsmonitor. Aktivitetsnivån var mycket låg, ca en tiondel av det gränsvärde som gäller för utpassering. Den yttre avsökningsmonitorn har dock mycket hög känslighet för att fånga upp aktivitet som av någon anledning kunnat passera de inre gränserna och avsökningarna. En närmare analys visade att mannen inte kunde ha fått den radioaktiva smutsen från Ringhals. Han är anställd på en entreprenörsfirma som utför arbeten i både Barsebäck och Oskarshamn. Den senaste tiden har han huvudsakligen arbetat i Barsebäck. De andra kärnkraftverken liksom firman mannen arbetar för informerades och en rad undersökningar och kontroller har genomförts för att utröna varifrån aktiviteten kommer och hur den har hamnat i mannens civila kläder - som normalt inte bärs vid arbeten inne i anläggningarna. Bland annat pågår kontroller av andra personer med liknande arbeten vid Barsebäck och Ringhals. Mannen själv har ingen förklaring till hur det har kunnat hända. Även mannens bil och hem har avsökts. Med undantag för ett spännband, som förvarades i bilen, har spår av aktivitet endast kunnat hittas i mannens kläder. Händelsen får betraktas som mycket ovanlig. Trots att många människor dagligen passerar igenom den yttre avsökningen på Ringhals, har vi, såvitt vi har kunnat konstatera, inte tidigare haft något liknande fall. Vi vill poängtera att det rör sig om mycket små aktivitetsnivåer, som på inget sätt utgör en fara för den aktuella mannen eller hans omgivning. Trots det ser vi allvarligt på företeelsen som sådan och utredningen kommer att fortsätta såväl på Ringhals som på Barsebäck tills vi funnit orsaken och sett vilka mått och steg som måste vidtas för att hindra en upprepning. SSI (Statens Strålskyddsinstitut) har informerats om händelsen. Ytterligare upplysningar lämnas av Ringhals strålskyddsföreståndare Krister Egnér som nås via växel tel 0340/66 70 00 eller Informationschef Torsten Bohl tel 0340/66 75 90. För Barsebäck svarar strålskyddsföreståndare Carl-Göran Lindvall via växel 046/72 40 00 eller Informationschef Lars-Gunnar Fritz tel 070/564 70 18. Lämnat av Ringhals Informationsenhet 2001-02-01 Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag genererar Vattenfall kraft och levererar energilösningar till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfallkoncernens totala omsättning år 2001 beräknas ligga på drygt 60 miljarder kronor. Mer om Vattenfall: www.vattenfall.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/02/01/20040811BIT20390/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar