Många vill leverera mätare till Vattenfall

Många vill leverera mätare till Vattenfall Ett fyrtiotal leverantörer i flera länder har anmält intresse till Vattenfalls internationella upphandling av 300 000 fjärravlästa elmätare. Då den första fasen i Vattenfalls upphandling av fjärravlästa mätare avslutades hade fler än fyrtio leverantörer anmält intresse. Upphandlingen ingår i ett omfattande program för att förenkla för elkunden bland annat genom att bara ta betalt för vad kunden faktiskt förbrukar. - Intresset för upphandlingen blev mer omfattande än vad vi vågade hoppas. Att gå igenom leverantörernas intresseanmälningar blir ett spännande men gigantiskt arbete under stor tidspress, säger Christer Johansson, Vattenfalls ansvarige för upphandlingen. Nu börjar fas två i upphandlingsprocessen, att utvärdera vilka av leverantörerna som bedöms uppfylla Vattenfalls leveransvillkor. Den processen väntas ta några veckor. Därefter kommer de som uppfyller villkoren att anmodas inkomma med offerter inför det slutliga urvalet för mätarleveranserna. De nya mätarna ska installeras hos Vattenfalls större kunder, villor med elvärme samt jordbruk, det vill säga de som förbrukar mer 8 000 kWh per år. Vattenfalls mål är att redan i år installera 50 000 av de 300 000 mätare som ska upphandlas. Dagens preliminärdebitering och förskottsbetalning ska tas bort och ersättas med elräkningar baserade på vad kunden har förbrukat. Detta ingår i Vattenfalls ambitioner att förenkla för kunden. Med fakturor som baseras på avlästa mätarställningar i stället för förmodad förbrukning undanröjs riskerna för kunden att få oväntade höga elräkningar i samband med årsavräkningen. Genom fjärravläsningen behövs inte längre någon slutavräkning för året. Kunderna kommer vid varje faktura endast att faktureras vad de faktiskt har förbrukat. Underlaget för detta är de mätvärden som efter mätarbytet kan fjärravläsas och matas in i debiteringssystemet. För bakgrundsfakta se även: http://www.vattenfall.se/om_vattenfall/press/pressmeddelanden/2002/10/pr essmeddelande_2002_10_23b.asp Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Karl-Erik Olsson, presschef Vattenfall, telefon 08-739 75 83, mobil 070- 538 81 38. Christer Johansson, upphandlingsansvarig, telefon 0520-88270, mobil 070-662 78 88. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. För vidare information, se www.vattenfall.se . Under OM VATTENFALL/PRESS finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00370/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar