Miljööverdomstolen godkänner Vattenfalls nya avfallsanläggning i Uppsala

Miljööverdomstolen godkänner Vattenfalls nya avfallsanläggning i Uppsala Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt har idag meddelat sitt beslut beträffande Vattenfalls utökade förbränning av avfall i Uppsala. Miljööverdomstolen avvisar tre överklaganden mot förbränningsanläggningen och bifaller samtidigt Vattenfalls överklagande av villkoren i miljödomstolens beslut. I oktober förra året gav miljödomstolen Vattenfall ett villkorat tillstånd. Beslutet överklagades av tre skilda privatpersoner. En yrkade att tillstånd inte skulle meddelas, en annan att ytterligare villkor för verksamheten skulle sättas, den tredje att anläggningen också måste kompletteras med möjligheter till elproduktion. Miljööverdomstolen tillbakavisar samtliga dessa överklaganden. Enligt domslutet kan verksamheten tillåtas och lokaliseringen godtas. Vidare slår domstolen fast att skäl saknas för att föreskriva ytterligare villkor för verksamheten. Vattenfall Värme Uppsala AB hade i sin tur överklagat miljödomstolens föreskrift beträffande maximal mängd stofthalt i rökgaserna. Vattenfall ville att villkoret skulle sättas i enlighet med Naturvårdsverkets krav och EG:s direktiv. Miljööverdomstolen bifaller Vattenfalls yrkande. Beslutet motiveras med att bästa möjliga reningsteknik kommer att användas och att högre krav inte kan motiveras vid en avvägning mellan miljönytta och kostnader. - Vi är glada att Miljööverdomstolen har gått på vår linje i denna fråga. Vi är inte förvånade eftersom vi i den nya anläggningen kommer att minimera miljöpåverkan så långt det över huvud taget är möjligt och rimligt. Dessutom hamnar vi långt under de nivåer som lagar och regler föreskriver, säger Gerold Lange, VD för Vattenfall Värme Uppsala AB. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Gerold Lange, chef Vattenfall Värme Uppsala, telefon 070-539 70 01. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT01270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT01270/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar