Miljövänlig småskalig energi testas i Tyskland

Report this content

Miljövänlig småskalig energi testas i Tyskland Vattenfalls första mikroturbin i Tyskland togs på torsdagen i drift i Hamburg av HEWContract, ett företag inom Vattenfallkoncernen. Turbinen är en kommersiell tillämpning av ny teknik på en av de marknader där affärsmöjligheterna för denna teknik är större än i Sverige. Med småskalig kraftvärme produceras både el och värme lokalt hos kunden, vilket utgör grunden för en decentraliserad energiförsörjning som på sikt kan få ökande betydelse i energisystemet. Vattenfall har tidigare testat ny småskalig teknik i Sverige, till exempel gasmotorer och bränsleceller, liksom pilotversionen av den nu aktuella 100 kW mikroturbinen. Driftkostnaderna blev emellertid högre än vad som är försvarbart på den svenska marknaden. På den tyska marknaden är villkoren annorlunda, med högre elpriser, lägre gaspriser, utbyggt gasnät och dessutom betydande subventioner för småskalig kraftvärme. - Det här är ett led i att prova framtida energilösningar med goda miljöegenskaper under verkliga förhållanden. Bland kunderna finns ett betydande intresse för t ex mikroturbiner och bränsleceller och vi tror att marknaden kommer att växa när tekniken mognat, säger Ellerth Ericsson, Vattenfalls koncernstab Koncernstrategier. Mikroturbinen i Hamburg är en del av Vattenfalls långsiktiga forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) och stöds av EU. Driften och den kommersiella hanteringen sköts i Tyskland medan FoU-delen med övervakning och utvärdering sköts i Sverige via ett webbaserat kommunikationssystem. Motsvarande pressmeddelande på tyska finns tillgängligt på HEW:s hemsida. Pressbilder finns tillgängliga i bildarkivet. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Urban Henfridsson, projektledare för programmet Local Co-generation (LOCO), Vattenfall Utveckling AB, telefon 026-835 60, mobil 070-658 34 34. Gerth Karlsson, projektledare för Vattenfalls del i EU-projektet (OMES), Vattenfall Utveckling AB, telefon 08-739 61 14. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20040809BIT21190/wkr0001.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar