Minskade utsläpp då Vattenfall tar över värmeproduktionen vid Sörmlands Grafiska

Minskade utsläpp då Vattenfall tar över värmeproduktionen vid Sörmlands Grafiska Vattenfall har slutit ett avtal med Sörmlands Grafiska Quebecor i Katrineholm, som ingår i det börsnoterade bolaget Quebecor World, om att överta ansvaret för företagets värmeförsörjning. Vattenfall ska installera effektivare utrustning för att återvinna energi. Gasolanvändningen hos Sörmlands Grafiska beräknas minska med cirka 20 procent, vilket väsentligt reducerar utsläppen av växthusgaser. Affären får därmed en stark miljöprofil. Arbetsmiljön i kundens produktionslokaler kommer också att förbättras genom att Vattenfall investerar i nya ventilationsaggregat. - Vattenfall har rätt kompetens att gå igenom vår totala energianvändning. Samtidigt kan vi inom Sörmlands Grafiska koncentrera oss på vår kärnaffär, att trycka, binda och distribuera tidskrifter, kataloger och reklam. Miljöfrågor, däribland minskad resursförbrukning, ligger högt på Quebecor World:s prioriteringslista och ingår som en naturlig del i Sörmlands Grafiskas miljöcertifieringsarbete, ISO 14000, som implementerats i bolaget sedan två år tillbaka, säger VD Nils Ringborg. Denna värmeaffär är Vattenfalls andra med den kanadensiska tryckerikoncernen Quebecor i Sverige. Det första avtalet tecknades med Interprint Quebecor i Skärholmen i södra Stockholm. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Nils Ringborg, vd Sörmlands Grafiska, telefon 0150-750 00. Jan Norrström, Vattenfall Värme Norden, telefon 021-16 66 69. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. För vidare information, se www.vattenfall.se . Under OM VATTENFALL/PRESS finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/20/20020620BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/20/20020620BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar