Ny olja minskar risken för brand i bergrum

Ny olja minskar risken för brand i bergrum Vattenfall provar en ny transformatorolja, som radikalt minskar risken för brand i bergrum. Med beprövad teknik i ny tillämpning kan brandrisken elimineras. Den nya transformator som tagits i bruk vid Umluspen kraftstation i Storuman innehåller biologiskt nedbrytbar olja av ett slag som inte tidigare använts i högspänningstransformatorer av detta slag (130 kV). Denna typ av olja är mycket svårantändlig och underhåller inte brand, det vill säga om den antänds, slocknar den på mycket kort tid av sig själv. - Bergrum håller jämn temperatur och luftfuktighet och är därför en bra miljö för transformatorer. Men eftersom en transformator innehåller cirka 30 kubikmeter olja, finns det en viss brandrisk som kan medföra personfara och explosionsrisk. Transformatorbränder i bergrum har förekommit utomlands, berättar Percy Söderqvist, teknikansvarig och idégivare till den nya transformatortekniken. Den nya svårantändliga oljan är biologiskt nedbrytbar och lämnar inga giftiga restprodukter som är störande för miljön. Den har använts i lågspänningstransformatorer. Då den gamla transformatorn vid Umluspen skulle bytas ut, begärde Vattenfall tester för att se om den också klarar den högre elektriska påkänning som här blir aktuell, och proverna gav positivt resultat. Vattenfall beställde därför en ny transformator med denna typ av olja. - Vi använder känd teknik i ett nytt sammanhang. Såvitt vi har kunnat finna är det första gången det görs, konstaterar Percy Söderqvist. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Percy Söderqvist, teknikansvarig, telefon 08-739 73 45. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/17/20020614BIT01000/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/17/20020614BIT01000/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar