Nytt mätsystem förenklar för Vattenfalls elkunder

Nytt mätsystem förenklar för Vattenfalls elkunder Vattenfall har inlett upphandlingen av 300 000 fjärravlästa elmätare. I ett första steg upphandlas 50 000 mätare som ska installeras och tas i drift under året. Detta ingår i Vattenfalls omfattande kundserviceprogram för att bland annat avskaffa preliminärdebiteringen för kunderna. Upphandlingen gäller leverans och installation av ett nytt mätsystem på cirka 300 000 fjärravlästa elmätare varav 50 000 ska installeras under 2003. De nya fjärravlästa elmätarna kommer att installeras hos cirka 300 000 villaägare och andra större privatkunder över hela landet. Förutom mätarna upphandlas även utrustning för kommunikationen mellan elmätare och ett centralt insamlings- och styrsystem. - Detta är inledningen till Vattenfalls nya kundserviceprogram för att göra det bekvämare och enklare för Vattenfalls 900 000 kunder i Sverige. Preliminärdebiteringen och förskottsinbetalningarna försvinner. Andra åtgärder omfattar bland annat förenklade fakturor, erbjudanden om enklare betalningsrutiner och nya prismodeller, säger projektledaren Hannu Kostiainen. Detta är en central del i Vattenfalls ambition att vara nummer ett för kunden. Upphandlingsprocessen följer EU-reglerna och Vattenfalls anbudsinfordran har annonserats i Official Journal. Fram till den 21 februari har leverantörerna på sig att inkomma med sina intresseanmälningar. Ansvarig för upphandlingen är Christer Johansson, Vattenfall Västnät AB. Vattenfall har tidigare gått i spetsen för att i ökad utsträckning sätta kunden i fokus, till exempel Avbrottsgarantin vid elavbrott som introducerades för elnätkunder förra året. För bakgrundsfakta se även: http://www.vattenfall.se/om_vattenfall/press/pressmeddelanden/2002/10/pr essmeddelande_2002_10_23b.asp Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Karl-Erik Olsson, presschef Vattenfall, telefon 08-739 75 83, mobil 070- 538 81 38. Christer Johansson, upphandlingsansvarig, telefon 0520-88270, mobil 070- 662 78 88. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. För vidare information, se www.vattenfall.se . Under OM VATTENFALL/PRESS finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00720/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar