Oljeläckage från Laxede kraftverk i Luleälven

Oljeläckage från Laxede kraftverk i Luleälven Vid 15-tiden, fredag 10 oktober, upptäcktes ett oljeläckage från Laxede kraftverk i Luleälven. Läckaget anmäldes omedelbart till Räddningstjänsten och Miljökontoret vid Bodens kommun. Redan kl 15.30 inledde Räddningstjänsten saneringsarbetet och i samråd med Räddningstjänsten stängdes kraftverket kl 17.00 samma eftermiddag. Laxede kraftverk har totalt tre aggregat. Oljeläckaget uppstod från aggregat 3. De två övriga aggregaten var inte i drift vid det aktuella tillfället. Efter samråd med Räddningstjänsten upptogs elproduktionen i kraftverket kl 18.30 samma kväll men då på aggregat 1. - Ingen olja läcker ut från aggregatet sedan det stoppades i fredags. Arbetet med att sätta s.k. sugrörsluckor på aggregat 3 d v s stänga av utloppet från aggregatet påbörjas kl 07.00 på söndag morgon. När detta är klart ska vi tömma aggregatet på vatten och göra en inspektion. Under början av nästa vecka (vecka 42) bör denna kunna genomföras och åtgärder för att laga aggregatet påbörjas sedan, säger Christer Ljunggren, anläggningschef Vattenfall Vattenkraft. Storleken på oljeläckaget är svårbedömt i dagsläget. Uppskattningsvis handlar det om maximalt 2 kubikmeter olja som har läckt ut. Hela oljesystemet för aggregat 3 rymmer totalt ca 6 kubikmeter olja. - Det viktigaste nu är att saneringen av oljan går snabbt och effektivt för att minimera eventuella skador på miljö och djurliv, säger Christer Ljunggren. Han konstaterar samtidigt att samarbetet med Räddningstjänsten har gått mycket bra och att det fortsatta saneringsarbetet sker i nära samarbete med Räddningstjänsten. Lämnat av Monica Nordlund, informationschef Vattenfall Vattenkraft, tel 070-399 72 68. För vidare information kontakta: Christer Ljunggren, Anläggningschef Vattenfall Vattenkraft, tel 070-666 93 80. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/11/20040805BIT21270/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar