Opinionsundersökning visar: Företag bör ta samhällsansvar

Opinionsundersökning visar: Företag bör ta samhällsansvar De leverantörer som står för de stora utgiftsposterna i hushållet bör ta ett stort samhällsansvar, visar en opinionsundersökning som undersökningsföretaget Temo genomfört i anslutning till det tjugonde Vattenfallsymposiet, som Vattenfall anordnar i morgon, tisdag. Tema för symposiet är Socialt ansvarstagande. Undersökningen, som genomfördes av Temo under tiden 8-14 maj i år, visar att svenska folket vill att de företag som står för huvuddelen av hushållens kostnader - mat, bank, försäkring, el, bensin och kläder - ska ta ett socialt ansvar i samhället. Viktigast är att leverantörer av matvaror visar ett stort socialt samhällsansvar. Hela 90 procent av de svarande anser att det är mycket eller ganska viktigt. Lägst är siffran när det gäller klädleverantörerna, 73 procent. Höginkomsttagare (hushållsinkomster över 400 000 kronor per år) uppger oftare än andra att det är oviktigt att banker, bensinbolag, försäkringsbolag och leverantörer av kläder visar ansvar. Dock ligger elleverantörer på samma nivå för samtliga inkomstgrupper. Undersökningen, som genomfördes av undersökningsföretaget Temo under tiden 8-14 maj i år, omfattade 1 026 personer, sexton år och äldre. Vattenfallsymposiet kommer att handla om öretagens roll och ansvar för att påverka samhällsutvecklingen, vilka krav som ställs på företag och institutioner, vilka etiska dilemman som finns och hur kunder, medarbetare och individer påverkas. Talare på Vattenfallsymposiet är näringsminister Leif Pagrotsky, Tysklands före detta utrikesminister Hans Dietrich Genscher, professor Oren Lyons, som också är indianhövding från Onondaga-stammen (Six Nations), samt Reuel Khoza , styrelseordförande i det sydafrikanska energiföretaget Eskom. Tid och plats: Tisdagen den 20 maj, programmet startar klockan 13.00, konferensanläggningen Solvalla, Bromma. Media är välkomna, men vi påminner om att det krävs förhandsanmälan. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Martin May, presschef Vattenfall, telefon 08-739 52 70, e-post: press@vattenfall.com Pressgenomgång 12.00-12.30 Introduktion av Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson 12.30-13.00 Lunch 13.00-13.30 Vattenfall presenterar symposiets huvudtalare. Intervjuer med huvudtalare kan arrangeras under symposiet, se nedan. 13.30 Årets Vattenfallsymposium inleds. Svara snarast per fax: 08-739 51 29 eller per e-post: press@vattenfall.com _______ Ja, jag kommer att delta vid symposiet _______ Nej, jag kan inte delta men vill att Vattenfall skickar mig pressmaterial Återkom till mig angående möjligheten att intervjua följande huvudtalare: Hans Dietrich Genscher Reuel Khoza Oren Lyons Namn: ____________________________________________ Media: ____________________________________________ Adress: ____________________________________________ ____________________________________________ Telefon:____________________________________________ E-post: ____________________________________________ ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/19/20030519BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/19/20030519BIT00300/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar