Orsakerna till oljeläckaget i Laxede klarlagda

Orsakerna till oljeläckaget i Laxede klarlagda Efter genomförd inspektion av aggregat 3 i Laxede kraftverk är det nu klart att läckaget inte kommer därifrån. Istället är det en kombination av ett konstruktionsfel och en kommunikationsmiss mellan två inhyrda entreprenörer som arbetar på kraftverkets aggregat 2 som orsakat läckaget. I samband med pågående renoveringsarbeten av aggregat 2 i Laxede har olja från regleroljesystemet tömts och lagrats på oljefat. Vid denna oljetömning har oljespill skett på aggregatets turbinlock. Därifrån har sedan oljan pumpats vidare till ett så kallat foderrör av en pump som borde varit avställd. Foderröret har i sin tur pumpat ut den spillda oljan i älven. - De misstag som begåtts är två. Dels skulle pumpen på turbinlocket ha varit avställd, dels skulle denna pump inte varit förbunden till foderröret. Pumpen på turbinlocket skulle istället varit ansluten till en läckvattengrop där oljan kan avskiljas, säger Christer Ljunggren, ansläggningschef Vattenfall Vattenkraft. Så snart pumpen på turbinlocket startar så registreras detta i Vattenfalls övervakningssystem. Det visar att den aktuella pumpen varit igång i totalt 4 minuter. Pumpen har en kapacitet på 600 liter vatten/minut. När olja finns i vattnet så sjunker pumpens kapacitet. - Nu startar vi omgående en ombyggnad av kraftverket i Laxede. Vi ska också inventera Vattenfalls samtliga kraftverk för att försäkra oss om att det aktuella konstruktionsfelet inte finns på ytterligare något kraftverk, berättar Christer Ljunggren som samtidigt understryker att oljehanteringen vid kraftverken kontrolleras noga. - Vi redovisar årligen all ingående och utgående olja som används på respektive kraftverk. Just nu håller våra entreprenörer på att räkna igenom oljebalansen på aggregat 2 i Laxede. När det är klart kan vi ge en exakt siffra på hur mycket olja som har läckt ut. En utredning har även startat för att i framtiden förhindra att kommunikationsmissar av den typ som nu skett upprepas. Lämnat av Monica Nordlund, informationschef Vattenfall Vattenkraft, tel 070-399 72 68. För vidare information kontakta: Christer Ljunggren, Anläggningschef Vattenfall Vattenkraft, tel 070-666 93 80. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20040805BIT21280/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar