Orsakerna till raset vid Nämforsens kraftstation klarlagda

Orsakerna till raset vid Nämforsens kraftstation klarlagda Raset vid Nämforsens kraftstation berodde på att ett betongvalv till en underliggande tunnel har gett vika, konstaterar experter från Vattenfall som under tisdagen undersökt raset. Eftersom tunneln inte används räknar man inte med att elproduktionen vid kraftstationen kommer att påverkas. - Den tunnel vars betongvalv givit vika var ursprungligen avsedd som avloppstunnel till det tredje aggregatet vid kraftstationen, men när detta aggregat senare byggdes fick avloppstunneln en annan sträckning. Därför har den inte nu någon funktion, förklarar Christer Ljunggren, anläggningschef, Vattenfall Vattenkraft. Ytterligare ras i slänten kan inte uteslutas innan området säkrats fullt ut. Därför har Vattenfall under tisdagen tagit kontakt med Vägverket för att stänga av en gångväg som ligger utanför stationsområdet och ovanför rasområdet. Under de kommande dagarna kommer arbetet att koncentreras på att säkra släntområdet. Därefter vidtar byggåtgärder för att tillsluta det hålet som bildats där tunneln rasat. De planerade åtgärderna väntas inte påverka elproduktion vid stationen. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Christer Ljunggren, anläggningschef, Vattenfall Vattenkraft, telefon 0920-773 35, mobil 070-666 93 80. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT01100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT01100/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar