Plan för integration av tyska kraftbolag offentliggjord

Plan för integration av tyska kraftbolag offentliggjord Den nybildade tyska kraftkoncernen "Neue Kraft" och majoritetsägaren Vattenfall AB presenterade idag i Berlin en övergripande affärsplan för koncernen. "Neue Kraft", som består av företagen HEW, Laubag och Veag, kommer att organiseras i en holdingstruktur med ett centralt holdingbolag och affärsenheter enligt energiverksamhetens värdekedja. Koncernen kommer att koncentrera sig på kärnområdena el och värme. - Med Neue Kraft bildas ett gemensamt företag av de tre delarna HEW, Laubag och Veag. I den integrerade koncernen kommer affärsområdena att sträcka sig från gruvdrift och produktion över nätverksamhet i östra Tyskland till handel med privatkunder i Hamburg, förklarade Dr. Klaus Rauscher, ordförande för Vorstand (styrgruppen) i HEW, inför journalister i Berlin. Som ordförande leder Klaus Rauscher Neue Kraft under integrationsprocessen. Efter fusionen ska han leda holdingbolagets styrgrupp. Sammansmältnings- och omstruktureringsprocessen kommer att avslutas i slutet av år 2002. Redan i slutet av 2001 kommer Klaus Rauscher att ha tillträtt sitt ledarskap för koncernholdingbolaget och de enskilda företagsenheterna. De motsvarande affärsplanerna för affärsområdena ska vara klara under första kvartalet 2002. Den övergripande planen gör det möjligt för elleverantören Bewag i Berlin att senare ansluta sig, påpekade Dr. Rauscher - Vattenfall och HEW har alltid betonat att en dörr alltid kommer att stå öppen för Bewag. Det gäller även i fortsättningen; Bewag kan på kort tid integreras i den övergripande planen. HEW och Mirant äger vardera 44,8 procent av aktierna i Bewag. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, tel: 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Karl-Erik Olsson, Vattenfall, tel. 070-538 81 38. Martin May, Vattenfall, tel. +4940-374722-14. martin.may@vattenfall.de Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag genererar Vattenfall kraft och levererar energilösningar till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfallkoncernens totala omsättning år 2001 beräknas ligga på drygt 60 miljarder kronor. Mer om Vattenfall: www.vattenfall.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00870/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00870/bit0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar