Pressinbjudan: Vattenfall och Findus sparar energi och miljö i Bjuv

Vattenfall och Findus sparar energi och miljv i Bjuv Vattenfall och Findus inbjuder till pressvisning i samband med invigningen av nya anldggningar fvr energietervinning som byggts av Vattenfall hos Findus i Bjuv. Tid: Tisdagen den 18 mars kl 11.30. Plats: Findus fabrik i Bjuv, samling i receptionen. Nya anldggningar med vdsentligt effektivare energianvdndning invigs pe tisdag pe Findus fabrik i Bjuv av Roger Johansson, produktionsansvarig Findus Norden, och Gvran Hindemark, chef fvr Vattenfall Vdrme Norden. Anldggningarna bester av utrustning fvr att etervinna vdrme fren de kyl- och frysmaskiner som Findus anvdnder i verksamheten och en ny, effektivare engcentral som tar tillbaka en del av den vdrme som annars fvrsvinner med rvkgaserna. Tillsammans innebdr dessa investeringar att Findus kan minska sina inkvp av naturgas med cirka 20 procent. Det motsvarar vdrmebehovet i mer dn 1 000 villor. Vattenfall planerar dessutom att fvra den del av den etervunna vdrmeenergin som Findus inte kan nyttja, till fjdrrvdrmendtet i Bjuv. Det innebdr ytterligare energibesparing. Med dessa etgdrder berdknas utsldppen av koldioxid fren vdrmeproduktionen i Bjuv minska med vver 4 000 ton. Samarbetet mellan Vattenfall och Findus regleras i ett Fdrdig Vdrme- avtal som tecknades fvr cirka ett er sedan. Findus Sverige AB dr ett av landets ledande livsmedelsfvretag. Djupfryst utgvr den stvrsta delen av fvrsdljningen med allt fren fdrdigrdtter och fisk till drter och wok. Pe den svenska marknaden sdljs dven majonnds, soppor, pastases och marmelad. Findus Sverige AB har drygt 1 300 medarbetare och omsatte er 2002 drygt 332 miljoner EUR (cirka 3,1 miljarder SEK). Vattenfall AB Vdrme Norden dr den affdrsenhet som svarar fvr Vattenfalls vdrmeverksamhet, med fjdrrvdrme och Fdrdig Vdrme. Verksamheten finns i hela Sverige samt i Finland och Baltikum. Omsdttningen 2002 var 2,5 miljarder SEK, volymen 7 TWh vdrme och antalet anstdllda cirka 600. Ldmnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. Fvr vidare information kontakta: Roger Johansson, Findus, telefon 042-86 988. Arne Bdcklund, Vattenfall, telefon 040-664 46 06. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00760/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar