Ras vid Nämforsens kraftstation

Ras vid Nämforsens kraftstation Ett ras har inträffat vid Nämforsens kraftstation i direkt anslutning till stationsbyggnaden. Raset har för närvarande inte påverkat elproduktionen vid kraftstationen och inte heller intilliggande väg eller järnväg. - Rasområdet är cirka tio gånger tio meter och omfattar minst 50 kubikmeter. För närvarande har elproduktionen vid stationen inte påverkats. Under morgondagen kommer specialister till kraftstationen för att undersöka omfattning och renoveringsbehov, berättar Christer Ljunggren, anläggningschef Vattenfall Vattenkraft. Rasområdet, som ligger inom kraftstationens område, är avspärrat. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Leif Andersson, områdesansvarig Nämforsens kraftststation, tel 060- 198005, 070-354 33 65. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT01040/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar