Revisionerna igång på Ringhals

Revisionerna igång på Ringhals Nu har årets revisioner (översyner) inletts på Ringhals. Första reaktorblock att servas är Ringhals 3, som i år har en mycket omfattande revision med flera stora arbeten framför sig. Därför är också stoppet några veckor längre än vanligt. Sedan förra årets avställning har Ringhals 3 producerat drygt 6 miljarder kilowattimmar. En av årets mer komplicerade åtgärder är lägga nya svetsar i reaktortankstutsarnas skarvar mot reaktorkylsystemets rör. För att genomföra jobbet kommer den övre delen av reaktortanken att torrläggas och delvis rengöras för att teknikerna skall kunna vistas inne i tanken. De gamla svetsarna svarvas bort innan ny svets läggs i. Samma åtgärd genomfördes på Ringhals 4 förra året. Ett mycket tidskrävande arbete är omflyttning av elektriska komponenter i ett antal reläskåp. Syftet är att minska det antal skåp där man endast får göra ingrepp under en mycket kort tidsperiod under revisionerna. Detta gör det praktiskt möjligt att korta revisionsperioderna i framtiden. Inför reaktortanklocksbytet sommaren 2005 kommer inneslutningen att byggas om för att det skall bli plats att lyfta ut det gamla tanklocket och lyfta in det nya. Hisschaktet kommer att breddas och dessutom måste en del kabelstegar flyttas. Utöver den egna personalen kommer cirka 500 entreprenörer från 57 olika firmor att vara engagerade i årets revisionsarbeten på Ringhals 3. Blocket beräknas vara åter i drift i slutet av juni. Lämnat av Ringhals Informationsenhet. För vidare information kontakta: produktionschef Christian Schwartz, telefon 0340 - 66 70 00. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20040805BIT20780/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar