Revisionsdags på Ringhals 1

Revisionsdags på Ringhals 1 Idag inleds den årliga översynen - revisionen - på Ringhals 4. Den gångna produktionssäsongen har varit mycket framgångsrik. Sedan förra årets avställning, i oktober 2002, har blocket haft 100 procents tillgänglighet. Cirka 5,8 miljarder kilowattimmar har producerats, vilket motsvarar elförbrukningen i Varberg under ungefär 12 år. Årets revision beräknas ta 26 dygn, vilket är något längre än normalt. Orsaken till det är att flera arbeten i anslutning till reaktortanken inte kan genomföras parallellt utan måste göras var för sig. Vissa förberedelser inför bytet av reaktortanklocket nästa år kommer även att genomföras under avställningen. Utöver detta innehåller översynen också rutinmässigt underhåll och bränslebyte. Vill ni veta mer om revisionsarbetena eller driften av Ringhals 4 får ni gärna ringa produktionschef Bengt Hansson. Honom når ni via vår växel: telefon 0340-66 70 00. Ringhals 1 åter i drift På onsdagsmorgonen den 30 juli fasades Ringhals 1 åter in på elnätet efter ett längre produktionsuppehåll. Blocket stoppades den 16 juni för att åtgärda ett internt läckage i reaktorinneslutningen. Lagningen av det nivåmätrör som läckte har gått bra och blocket förväntas nå full effekt under fredagen. Vill ni veta mer om driftstoppet på Ringhals 1 får ni gärna ringa produktionschef Mats Ladeborn, som ni når via vår växel: telefon 0340-66 70 00. Lämnat av Ringhals informationsenhet. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/31/20040805BIT21000/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar