Ringhals 1 åter i drift

Ringhals 1 åter i drift Ringhals 1 är nu åter i drift efter den årliga sommaröversynen - revisionen - som pågått i fem veckor. Förutom bränslebyte har främst sedvanliga kontroller och provningar genomförts. Ett omfattande arbete har varit inspektionen av lågtrycksdelen på en av turbinerna. Dessutom har en översyn gjorts på en av generatorerna. Tester och provningar, liksom övriga översynsarbeten under revisionen har gått mycket bra. Tillbuden har varit få och den sammanlagda stråldosen till personalen under revisionen är den lägsta i anläggningens historia. Av Ringhalsgruppens fem reaktorer är, förutom Ringhals 1, även Ringhals 2 och 3 i drift. På Ringhals 4 och Barsebäck 2 pågår översynen ytterligare några veckor. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: produktionschef Mats Ladeborn, telefon. 0340-66 70 00. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20040809BIT20950/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se

Prenumerera

Dokument & länkar