Ringhals 3 åter i drift

Ringhals 3 åter i drift Idag på förmiddagen, den 16 juli, kopplades Ringhals 3 åter in på kraftnätet efter den årliga översynen som pågått i 32 dygn. Förutom bränslebyte samt sedvanliga kontroller och provningar har en stor översyn gjorts på en av de båda turbinerna. Dessutom har reaktortanken genomgått en så kallad tioårsinspektion, där bland annat svetsarna mellan tankdelarna kontrollerats. I år har även ett täthetstest - Containment Air Test - gjorts av reaktor-inneslutningen. Testet innebär att hela reaktorbyggnaden stängs och fylls med tryckluft - upp till cirka 4 bars övertryck. Tester och provningar, liksom övriga översynsarbeten under revisionen, har gått bra. Återstarten följer i stort sett den ursprungliga tidplanen, vilket är viktigt då behovet av Ringhals elproduktion är stor. Lämnat av Ringhals Informationsenhet. För vidare information om driften och revisionen på Ringhals 3, kontakta: Jan-Olof Bengtsson, driftchef, telefon 0340-66 70 00, minicall 0746-21 54 80. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/16/20040809BIT20810/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar