Säkerhetsavvikelse på Ringhals

Säkerhetsavvikelse på Ringhals I samband med en inspektion i relärummen i elbyggnaden på Ringhals 1, upptäcktes ett fel som kunde försämrat brandseparationen mellan de flerdubblerade elsystemen. Felet visade sig även gälla för Ringhals 2 men inte för Ringhals 3 och 4. Bakgrunden är att Ringhals 1997, av miljöskäl, ersatte det ozonnedbrytande brandsläcknings- medlet halon med miljövänligare inergen-gas. Av det sistnämnda krävs dock betydligt större volymer för att få önskad släckningseffekt. Trots omfattande beräkningar och kontroller i samband med installationen av det nya brandsläckningssystemet, har nya analyser nu visat att avlastningsventilationen från relärummen har varit otillräcklig. Vid en brand i ett relärum skulle därför ett övertryck kunna uppstå när släckgasen fyller rummet. Övertrycket kunde i sin tur ha skadat brandseparationen mot intilliggande relärum, eftersom avgränsningen inte är konstruerad för tryck utan enbart för att hindra spridning av eld. Analyserna som gjorts efter att felet upptäckts, visar emellertid också att utrustningen skulle ha uppfyllt sin eldsläckande effekt. Det bör också påpekas att risken för en brand i ett relärum är ytterst minimal. Rummen är dels byggda helt utan lättantändliga material, dels står de under kontinuerlig övervakning. Omedelbart efter att felet upptäckts, stängdes det automatiska brandsläckningssystemet av och ersattes av brandvakter. Ett arbete för att ta fram ett nytt brandsläckningssystem utan negativa bieffekter har också satts igång. Att brandseparationen mellan elsystemen på blocken inte har kunnat garanteras är en försvagning av anläggningarnas så kallade djupförsvar. Vi har bedömt händelsen som allvarlig och vi klassar den därför som en etta på den internationella skalan för kärnkraftshändelser - INES*. Statens Kärnkraftinspektion (SKi) är informerad om det inträffade. Ringhals 1 är i drift medan Ringhals 2 för närvarande är avställd för den årliga översynen. *INES (International Nuclear Event Scale) - en åttagradig skala framtagen av kärnkraftsbranschen för att visa hur allvarlig en händelse eller en underlåtelse är. Skalan går från noll till sju där sju är högst. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information, kontakta: produktionscheferna Leif Johansson eller Lars Eliasson (Ringhals 1 resp 2). Ni når dem via växel tel 0340/66 70 00. Vattenfall är en av Nordens största energikoncerner med en omsättning på cirka 30 miljarder kronor. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Drygt en och en halv miljon kunder i Norden och norra Europa köper sina energilösningar från Vattenfall. Vattenfall säljer el, energi, värme och naturgas samt nättjänster, service och konsulttjänster inom energisektorn. Vattenfall producerar cirka 20 procent av den el som används i Norden. Produktionen sker främst genom vattenkraft och kärnkraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/05/25/20040813BIT21360/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar