Samtliga ringhalsreaktorer i drift

Samtliga ringhalsreaktorer i drift På lördagen startades Ringhals 1 igen efter det långa stopp som reparationen av den så kallade härdstrilen inneburit. Därmed är samtliga Ringhals fyra reaktorblock tillbaka i drift. SKIs tillstånd för återstart av Ringhals 1 innehöll vissa villkor för fortsatt drift efter år 2002. Bland annat krävs fördjupade analyser och undersökningar av den reparerade härdstrilen. För att slutgiltigt lösa problemet kommer Ringhals därför att byta ut ett antal interna reaktordelar där härdstrilen ingår som komponent. Dagarna före jul beställde Ringhals delarna från ett konsortium bestående av tyska Siemens och italienska Ansaldo. Leveransen kommer att ske under våren 2002 och utbytet görs senare under samma år. Resultat år 2000 År 2000 producerade Ringhals 18,6 miljarder kilowattimmar. Det är betydligt lägre än ett normalår. Nedgången förklaras dels av de tekniska problem som drabbat Ringhals 1 och 4 men också av den goda tillgången på vattenkraft. Mer än 3,5 miljarder kilowattimmar har reglerats bort på grund av den rikliga nederbörden. Ringhals utsläpp till omgivningen och stråldoserna till personalen kommer, enligt de preliminära siffrorna, att bli de lägsta sedan det fjärde blocket togs i drift 1983. Lämnat av Ringhals Informationsenhet Ytterligare upplysningar informationschef Torsten Bohl, telefon 0340-66 70 00. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag genererar Vattenfall kraft och levererar energilösningar till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfallkoncernens totala omsättning år 2001 beräknas ligga på drygt 60 miljarder kronor. Mer om Vattenfall: www.vattenfall.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/01/08/20040811BIT20140/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar