SwedPower AB kvalitets- och miljöcertifierat

SwedPower AB kvalitets- och miljöcertifierat SwedPowers integrerade ledningssystem har certifierats av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, både för kvalitet enligt ISO 9001:2000 och för miljö enligt ISO 14001. - SwedPower AB har skapat ett integrerat ledningssystem som tar ett helhetsgrepp om både Kvalitet och Miljö. Systemet är ett kraftfullt styrinstrument för företagsledningen och en hjälp för medarbetarna i det dagliga arbetet. Att vi nu erhållit båda certifikaten är ett resultat av målmedvetet arbete för att leverera tjänster med hög kvalitet till våra kunder, säger SwedPowers vd Tomas Mattsson. Granskningen av systemets uppbyggnad och tillhörande dokumentation har utförts av SP via internet. Hur systemet fungerar i verkligheten granskades på SwedPowers olika lokala kontor och i Råcksta. Sammanlagt 16 revisionsdagar utnyttjades för att granska och följa upp efterlevnaden av systemet. För integrerade ledningssystem kan certifieringsorganet vid de årliga uppföljningarna gå genom fler standarder samtidigt, vilket effektiviserar revisionsprocessen och sänker kostnaden. Ledningssystemet kommer, när det är fullt utbyggt, även att omfatta arbetsmiljö. Att införliva arbetsmiljörutinerna och certifiera dessa blir nu nästa steg. ISO 9000-serien är sedan 1987 en standard som utgör grunden i de mer än 350 000 certifierade kvalitetsledningssystem i mer än 150 länder. Över 4000 organisationer i Sverige är certifierade enligt ISO 9000-serien, och ännu fler använder standarden som bas i sitt kvalitetssystem. ISO 14000-serien utkom 1996 och det finns i dag mer än 21000 certifikat i cirka 100 länder. I Sverige har fram till november 2000 cirka 1400 certifikat utfärdats. Möjligheten att certifiera arbetsmiljösystem, i första hand omfattande internkontroll enligt AFS 1996:6 tillsammans med andra ledningssystem är relativt ny. Endast 12 certifikat har delats ut i Sverige fram till januari 2001. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Ulf Andersson, kvalitetschef, SwedPower AB, telefon 08 7395517 Sven C G Andersson, miljöchef, SwedPower AB, telefon 08 7397074 Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag genererar Vattenfall kraft och levererar energilösningar till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfallkoncernens totala omsättning år 2001 beräknas ligga på drygt 60 miljarder kronor. Mer om Vattenfall: www.vattenfall.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/01/31/20040811BIT20250/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar