SwedPower deltar i avvecklingen av Ignalina

SwedPower deltar i avvecklingen av Ignalina Vattenfalls konsultbolag SwedPower kommer att medverka i avställningen av kärnkraftverket Ignalina i Litauen. Bolaget ingår i ett konsortium av europeiska konsultföretag, som efter långa och intensiva förhandlingar nu tecknat kontrakt om affären. Projektet omfattar managementtjänster för avstängning och rivning av Ignalina, block 1. SwedPower kommer att ansvara för följande huvuddelar inom projektet. -Modernisering av avfallshantering och lagring för fast avfall. -Ersättningsanläggning för värme och ånga. Modernisering av arkiv för teknisk dokumentation. Ett tiotal medarbetare kommer att engageras under projekttiden. Arbete kommer att utföras både på plats i Ignalina och från SwedPowers kontor i Sverige. - Detta högteknologiska projekt är ett av flera uppdrag i Litauen och kommer att ge SwedPower goda referenser för ytterligare expansion i Litauen samt framtida internationella uppdrag inom detta område, säger Jan-Inge Gidlund, vd SwedPower International AB. Över 50 företag tävlade om projektet, däribland två andra svenska konsultföretag. I det konsortium av konsultföretag som fick affären ingår förutom SwedPower även brittiska National Nuclear Corporation Limited (NNC) och belgiska Belgatom (Tractabel) som får support av tyska Steag. Kontraktssumman för fas ett är 12,4 miljoner EURO (cirka 120 miljoner SEK), varav SwedPowers andel är 27,5 miljoner SEK. Projektet finansieras av European Bank for Reconstruction and Development, EBRD, och det nu tecknade kontraktet omfattar fas ett, som i första hand gäller förberedelser för avstängningen av block 1 (2001- 2004). Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, tel: 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Jan-Inge Gidlund, vd SwedPower International AB, telefon 08-739 65 75, mobil 070-539 52 52. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Koncernens övriga omsättning 2001, förutom verksamheten i Tyskland, beräknas till över SEK 40 miljarder. För vidare information, se www.vattenfall.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00470/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00470/bit0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar