Telefonkonferens och presslunch om Vattenfalls niomånadersresultat 2003

Telefonkonferens och presslunch om Vattenfalls niomenadersresultat 2003 Vattenfall kommer att presentera sin niomenadersrapport torsdagen den 6 november 2003. I anslutning till det anordnas en telefonkonferens pe engelska fvljd av en presslunch pe svenska. Rapporten publiceras kl 9.00 pe http://www.vattenfall.com/ Samma dag kl 10.00 presenteras rapporten vid en telefonkonferens med koncernchefen Lars G Josefsson och finansdirektvren Matts Ekman. Efter presentationen ges tillfdlle att stdlla fregor. OBS! Sevdl presentationen som fregestunden sker pe engelska. Samma dag kl 12.00 dr intresserade journalister vdlkomna till en enklare presslunch pe Vattenfalls huvudkontor i Stockholm, ddr Lars Josefsson och Matts Ekman besvarar fregor om rapporten. OBS! Presslunchen genomfvrs pe svenska. Anmdl deltagande till Vattenfalls pressavdelning press@vattenfall.se eller fax 08-739 51 29. Fakta om konferenssamtalet: Deltar i telefonkonferensen gvr du genom att negra minuter fvre kl 10.00 ringa telefonnummer +44 (0)20 7162 0180. Du kan ockse lyssna till telefonkonferensen under fem dagar. Fvr att gvra det, ring telefonnummer + 44 (0)20 8288 4459 (kodnummer 251032). Webcast: Fvr att fvlja Vattenfalls presentation pe internet (ljud + presentationsbilder), klicka pe http://www.financialhearings.com/ och vdlj "Vattenfall". Presentationen kommer att arkiveras flera menader. Alternativt ger det ockse att fvlja bildpresentationen pe http://www.vattenfall.com/ Vdlj Investors / Presentations. Ldmnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. Fvr vidare information kontakta: Klaus Aurich, chef fvr Investor Relations, telefon 08-7396514, mobil 070- 5396514. Martin May, chef fvr Group Media Relations, telefon: 08-739 52 70. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT01130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT01130/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar