Tolv företag skapar internationell inköpsportal

Tolv företag skapar internationell inköpsportal Vattenfall kommer att ansluta sig till den oberoende internationella inköpsportal som upprättas gemensamt av tolv ledande europeiska energiföretag. Inköpsportalen kommer att utgöra en elektronisk marknadsplats öppen för både köpare och säljare inom infrastrukturverksamhet. Fokus kommer till en början att ligga på de europeiska energiföretagen. Utbytet kommer att effektivisera upphandling, hantering och kapacitetsutnyttjande. Grundare är: ScottishPower (Storbritannien), Endesa (Spanien), Vattenfall (Sverige), EdF (Frankrike), RWE (Tyskland), Enel (Italien), Ibederola (Spanien), Electrabel (Belgien), United Utilities (Storbritannien), Northern Electric (Storbritannien), National Grid Company (Storbritannien) and NUON (Nederländerna). Diskussioner pågår med andra viktiga partners och deltagare, som väntas ansluta sig inom kort. Grundarna kommer att arbeta tillsammans för att göra utbytet attraktivt för alla bolag genom att upprätta en gemensam portal för e-handel. Stora och små leverantörer kan medverka och gynnas genom att de når en större marknad och minskar administrationskostnaderna. Konsortiet avser att inleda Internetbaserad handel under år 2000. Ett självständigt bolag kommer att bildas för att äga och hantera inköpsportalen. Bolaget kommer inledningsvis att ägas till 80 procent av grundarna. Resten kommer att erbjudas till andra företag (inklusive leverantörer), ledning, personal, rådgivare och dem som tillhandahåller tekniken. - Vi ser fram mot samverkan med de europeiska bolagen på detta område. Avsikten är att genom stora volymer och transparenta priser reducera priserna på de produkter och tjänster vi upphandlar, säger Vattenfalls tf vd Bertil Tiusanen. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, tel: 08-739 50 10. För vidare information, kontakta: Jan-Erik Agervald, Vattenfall, telefon 08-739 60 95, mobil 070-539 60 95 Vattenfall är en av Nordens största energikoncerner med en omsättning på cirka 30 miljarder kronor. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Drygt en och en halv miljon kunder i Norden och norra Europa köper sina energilösningar från Vattenfall. Vattenfall säljer el, energi, värme och naturgas samt nättjänster, service och konsulttjänster inom energisektorn. Vattenfall producerar cirka 20 procent av den el som används i Norden. Produktionen sker främst genom vattenkraft och kärnkraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/05/29/20040813BIT21380/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar