Uppgörelse Vattenfall - Studsvik ger förutsättningar att utveckla Studsviksomådet

Uppgörelse Vattenfall - Studsvik ger förutsättningar att utveckla Studsviksomådet Studsvik AB förvärvar Vattenfalls dotterbolag AB SVAFO. SVAFO ansvarar för den framtida avvecklingen av de kärntekniska anläggningarna i Studsvik och Ågesta. Uppgörelsen skapar också förutsättningar för fortsatt positiv utveckling av verksamheten i Studsvik. Affären ingår i en paketuppgörelse, där Studsvik AB köper samtliga aktier i AB SVAFO från de fyra kärnkraftsbolagen, Ringhals AB, Barsebäcks Kraft AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, och OKG AB. Vattenfall också säljer sina fastigheter på Studsvikområdet till Studsvikskoncernen. Övertagandet sker den 1 maj 2003. Köpeskilling för studsviksfastigheterna samt överlåtelsen av aktierna i AB SVAFO uppgår till 16 miljoner kronor. Fonderade medel för att finansiera den framtida avvecklingen av de kärntekniska anläggningarna beräknas uppgå till 1,2 miljarder kronor. - Vi är mycket nöjda med den här uppgörelsen. Den är bra för industriområdets utveckling och den renodlar ansvarsförhållandena kring den aktuella avvecklingen i området, säger Alf Lindfors, chef för Vattenfall Elproduktion Norden. Uppgörelsen innebär att Studsvikkoncernen från kärnkraftsbolagen övertagit ansvaret för att genomföra rivningen och avvecklingen av de kärntekniska anläggningarna i Studsvik och Ågesta samt för efterarbetet till den tidigare uranbrytningen i Ranstad. Ansvarsförhållandena har därigenom renodlats. Kärnkraftsbolagen ansvarar även i fortsättningen för att tillräckliga medel fonderas för att finansiera rivning och avveckling av berörda verksamheter. Avtalet förutsätter godkännande av bland andra regeringen och berörda myndigheter. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Alf Lindfors, chef Elproduktion Norden, telefon 08-739 55 70. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT01030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT01030/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar