Vargön Alloys förnyar elavtal med Vattenfall

Vargön Alloys förnyar elavtal med Vattenfall Vargön Alloys har förlängt sitt avtal med Vattenfall om elleveranser från och med år 2003. Avtalspriset på elen är kopplat till priset på den nordiska elbörsen NordPool. Vargön Alloys AB är en av Europas ledande producenter av ferrolegeringar med en total produktion av cirka 150 000 ton/år. Vid processen utnyttjas stora mängder koks för att omvandla malmen till slutprodukt, och dessutom omkring 750 GWh el per år. - Kostnaden för el är en betydande utgiftspost i vår verksamhet. Vi har lång erfarenhet av Vattenfall som en pålitlig elleverantör och vi är nöjda med att kunna fortsätta samarbetet på villkor som båda parter ser som acceptabla, säger Ingemar Widell, vd Vargön Alloys. - Från Vattenfalls sida är vi glada över det fortsatta förtroendet från Vargön Alloys, och vi hoppas att samarbetet på sikt ska utvecklas och fördjupas ytterligare, säger Kenneth Tegel, försäljningschef distrikt syd, Vattenfall. Vattenfall och Vargön Alloys AB tecknade nyligen ett avtal om samarbete på fjärrvärmeområdet. (Se pressmeddelande 15 oktober.) Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Kenneth Tegel, Vattenfall AB, telefon: 0520-88663, mobil 0730-594459. Ingemar Widell, Vargön Alloys AB, telefon: 0521-277300. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag genererar Vattenfall kraft och levererar energilösningar till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfallkoncernens totala omsättning år 2001 beräknas ligga på drygt 60 miljarder kronor. Mer om Vattenfall: www.vattenfall.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/26/20040811BIT22150/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar