Västsvenskarna gillar Ringhals

Report this content

Västsvenskarna gillar Ringhals Förtroendet för Ringhals kärnkraftverk är stabilt på en hög nivå. Det visar den opinionsundersökning som Demoskop, för sjunde året i rad, har genomfört i västra Sverige. Hela 83 procent av de tillfrågade har stort eller mycket stort förtroende för kärnkraftverket och dess verksamhet. Förtroendet ökar med närheten till Ringhals och är i Varbergs kommun uppe i 90 procent. Intressant är att det inte bland något av riksdagspartiernas sympatisörer finns en majoritet för en politisk avveckling av kärnkraften. Bland dem som anger miljöpartiet som sitt val, är det jämvikt mellan åsikterna. I alla övriga partier finns en klar övervikt för att, antingen låta kärnkraftverken fortsätta tills de stängs av säkerhets- eller ekonomiska skäl, eller att bygga nya när de gamla tjänat ut. En överraskning kan tyckas vara att hela sju procent av miljöpartiets sympatisörer anger att de skulle vilja bygga ny kärnkraft. Bland regeringspartiet socialdemokraternas anhängare är det en stor övervikt för dem som vill fortsätta att nyttja de befintliga eller till och med utveckla eller bygga nya kärnkraftverk. Mer än två tredjedelar av de tillfrågade anser att Ringhals miljöpåverkan är liten eller obefintlig. Förtroendet för det arbete Ringhals gör för att minska verksamhetens miljöpåverkan är också stort. Tre fjärdedelar har stort eller mycket stort förtroende för detta miljöarbete - ett förtroende som också ökar med närheten till verket. Demoskop har också frågat vilket som är det viktigaste miljömålet. "Att inte öka utsläppen av växthusgaser", till exempel koldioxid, valdes med god marginal., oavsett partisympatier. Att avveckla kärnkraften prioriteras bara av nio procent av de tillfrågade. Det skall poängteras att intervjuerna gjordes i månadsskiftet november- december, det vill säga före de dramatiska prishöjningarna på den nordiska elbörsen, vilka har satt mycket stort mediefokus på de svenska kärnkraftverkens roll för elförsörjningen. Demoskop har intervjuat drygt 800 personer i åldern 18 år eller äldre. Intervjupersonerna är bosatta i elva kommuner i kärnkraftverkets närhet. Vill ni läsa hela opinionsundersökningen hittar ni den på vår hemsida. Till Ringhals hemsida Lämnat av Ringhals informationsenhet. För vidare information kontakta: informationschef Torsten Bohl, Ringhalsverket, telefon 0340-66 70 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20040805BIT20270/wkr0001.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar