Vattenfall avvecklar verksamhet på den brittiska elmarknaden

VATTENFALL AVVECKLAR VERKSAMHET På DEN BRITTISKA ELMARKNADEN Vattenfall har tillkännagivit att företaget avbryter sin verksamhet på den brittiska elmarknaden där man levererat trading- och risk managementtjänster. Vattenfall har stängt sitt Londonkontor och personalen finns nu på huvudkontoret i Stockholm. - Den aktuella utvecklingen på den brittiska elmarknaden och Vattenfalls starka fokusering på sina primära europeiska marknader har lett fram till det här beslutet. För närvarande är vår strategi att fokusera på våra primära europeiska marknader, säger Erik Hagland, chef för Vattenfalls affärsenhet Supply and Trading. - Avvecklingsprocessen, som är så gott som avslutad, har gått friktionsfritt och samarbetet med kunder och intressenter har varit mycket tillfredsställande. Avvecklingen kommer inte att ha någon finansiell påverkan på Vattenfall AB. Vattenfall gick in på den brittiska marknaden 1999 och erbjöd trading- och risk managementtjänster till små oberoende aktörer som behövde stöd för att hantera tillkommande åtaganden och risker som en konsekvens av införandet av New Electricity Trading Arrangements (NETA). Neta introducerades av Ofgem i mars 2001 och har vissa likheter med den skandinaviska elmarknaden, där Vattenfall har omfattande erfarenhet som en av de ledande marknadsaktörerna. Vattenfalls största brittiska kund var Electricity Direct, som med Vattenfalls stöd växte och blev den största oberoende elleverantören i Storbritannien. Electricity Direct gick upp i Centrica-koncernen i juli 2002 när British Gas Trading köpte företaget. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10. För ytterligare information, kontakta: Erik Hagland, chef för Vattenfall Supply and Trading, telefon 08-739 71 53. Martin May, Presschef Vattenfall AB, telefon 08-739 52 70, mobil 070-539 52 70. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT01690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT01690/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar