Vattenfall blir majoritetsägare i tyska HEW

Vattenfall blir majoritetsägare i tyska HEW Vattenfall kommer att förvärva de aktier i Hamburgische Electricitäts-Werke AG (HEW) som hittills ägts av Sydkraft och e.on Energie, och blir därmed majoritets-ägare. Detta är ett avgörande steg i förverkligandet av Vattenfalls strävan att nå en betydande marknadsandel på den tyska elmarknaden. I en preliminär överenskommelse har de tre företagen enats om att Sydkraft och e.on Energie kommer att sälja alla sina respektive aktier i HEW till Vattenfall. I gengäld kommer Vattenfall att betala en kontantsumma på 4 210 MSEK (E 495 miljoner) samt överföra aktier och ägarandelar i företag i Sverige, Norge, Litauen och Tjeckien till de båda bolagen. Överenskommelsen innebär att Vattenfall, som redan förvärvat 26,2 procent av aktierna i HEW, nu får ytterligare 37,2 procent av rösterna och aktiekapitalet. Vattenfall har dessutom slutit avtal om förvärv av 7,8 procent av HEW:s aktier på marknaden och kommer därmed att äga 71,2 procent. HEW är Tysklands femte största kraftkoncern med cirka en miljon kunder, en omsättning motsvarande 20,5 miljarder svenska kronor och närmare 7 000 anställda. Detta förvärv innebär en definitiv internationalisering av Vattenfallkoncernen, som i och med denna affär är nästan lika stor i Tyskland som i Norden. För Vattenfall är det ett avgörande steg i förverkligandet av visionen att bli ett ledande europeiskt energiföretag. - Vi vill bli en ledande aktör i branschen med Europa som plattform. Tyskland är en central del i denna strävan. En majoritetsandel i HEW ger oss en fast bas, utifrån vilken vi kan agera som en ledande aktör på den tyska marknaden. Vår långsiktiga ambition är att nå en marknadsandel på 20 procent. Den utvecklingen kommer att vara till nytta för kunderna både i Tyskland och i de övriga länder där vi är verksamma. Syftet är också att skapa en väsentlig värdeökning för våra ägare, kommenterar Vattenfalls vd Lars G Josefsson. Överlåtelsen av ägarandelar innebär att följande tillgångar kommer att överföras till E.on och Sydkraft: Aktier i Forsmark Kraft AB (8,5 procent av aktiekapitalet); Nätverksamheten som tidigare bedrivits av Forskraft Distribution AB; Vattenfalls aktier i Hafslund AS, Norge (20,5 procent av aktiekapitalet); Vattenfalls aktier i Fredrikstad Energiverk AS (40 procent av aktiekapitalet), och Fredrikstad Energinett AS (35 procent av aktiekapitalet), Norge; Vattenfalls aktier i Vattenfall Naturgas AB, (51 procent av aktiekapitalet); Vattenfalls aktier i Baltic Cable AB (33 procent av aktiekapitalet); Vattenfalls aktier i Lithuanian Power Company, Litauen, (10 procent av aktiekapitalet); Vattenfalls aktier i Vychodoceska Energetika, Tjeckien, (42 procent av aktiekapitalet). Överenskommelsen kommer att vara klar i januari 2001. Transaktionerna kräver även godkännande från bolagsstyrelser och kartellmyndigheter. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, tel: 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Lars G Josefsson, vd Vattenfall AB, telefon 08-739 50 05. Leif Emsjö, presschef, Vattenfall AB, telefon 08-739 50 88, mobil 070-539 50 88. Vattenfall är en av Nordens största energikoncerner med en omsättning på cirka 30 miljarder kronor. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Cirka 2,4 miljoner kunder i Norden och norra Europa köper energilösningar eller andra tjänster från Vattenfallkoncernen. Vattenfall säljer el, energi, värme och naturgas samt nättjänster, service och konsulttjänster inom energisektorn. Vattenfall producerar cirka 20 procent av den el som används i Norden. Produktionen sker främst genom vattenkraft och kärnkraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/10/19/20040813BIT22030/wkr0001.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar