Vattenfall bygger bioeldad värmeanläggning i Götene

Vattenfall bygger bioeldad värmeanläggning i Götene På torsdagen togs det första spadtaget för den nya biobränsleanläggning i Götene, som Vattenfall bygger för att förse Arla Foods med Färdig Värme och kommunen med fjärrvärme. Den nya anläggningen byggs 500 meter från Arlas Foods anläggning vid riksväg 44. Det är Vattenfall som bygger och kommer att driva den, medan Arla Foods och kommunen köper den energi som produceras. Via kulvertar kommer fjärrvärmenätet att försörjas med hetvatten och Arla Food med ånga. Fjärrvärmen distribueras av Kommun Energi i Götene AB. Avtalet mellan Vattenfall och Arla Foods omfattar cirka 130 GWh/år, varav 110 till Arla och cirka 20 till fjärrvärmenätet. Avtalet blev klart i februari 2000 och produktionen beräknas komma igång hösten 2001. Fjärrvärmenätet i Götene fick tidigare delar av sitt värmebehov från ett sågverk som idag inte är i drift. Men behovet har dessutom vuxit och nu har nyinvesteringar blivit nödvändiga. Den nya anläggningen kommer att drivas med minst 70 procent biobränsle och kommer att ersätta Arla Foods tre gamla oljepannor, som idag använder omkring 10 000 kubikmeter olja per år. Dessa kommer på sikt troligen att rivas. - Att byta olja mot biobränsle stämmer väl med Arla Foods miljöpolicy och miljömål. Genom att överlåta värmeproduktionen på Vattenfall kan vi koncentrera oss på vår huvuduppgift, säger Bengt-Olov Svantesson, platschef Arla Foods. - Vi är glada över att kunna erbjuda en energilösning som är skonsam för miljön och ekonomiskt acceptabel för alla parter, säger Thomas Järnland, Vattenfall. Cirka 30 procent av investeringen finansieras genom att kommunen har fått statligt LIP-bidrag, för Lokalt investeringsprogram. För vidare information kontakta: Thomas Järnland, Vattenfall, telefon 08-739 63 84, mobil 070-539 63 84. Bengt-Olov Svantesson, platschef Arla Foods, telefon 0511-34 50 00, mobil 070-580 98 33. Vattenfall är en av Nordens största energikoncerner med en omsättning på cirka 30 miljarder kronor. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Drygt en och en halv miljon kunder i Norden och norra Europa köper sina energilösningar från Vattenfall. Vattenfall säljer el, energi, värme och naturgas samt service och konsulttjänster inom energisektorn. Vattenfall producerar cirka 20 procent av den el som används i Norden. Produktionen sker främst genom vattenkraft och kärnkraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/10/12/20040813BIT22010/wkr0001.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar