Vattenfall bygger nytt effektivt vindkraftverk

Vattenfall bygger nytt effektivt vindkraftverk Under denna vecka monteras ett vindkraftverk av ny modell på Näsudden på södra Gotland. Prototypen är en vidareutveckling av de kommersiella lätta, tvåbladiga vindkraftverken. Det nya vindkraftverket Nordic 1000:2 är en vidareutveckling av Nordic 1000:1 som driftsattes av Vattenfall 1995. Nordic 1000:2 är ännu materialsnålare än sin föregångare. Den totala vikten (torn, maskinhus och rotor) är endast 91 ton. Aggregatet har också ett kraftfullt datoriserat styrsystem som ökar effektiviteten och som tillsammans med förbättrade bladprofiler bidrar till att vindkraftverket får en lägre ljudnivå än sin föregångare. Vindkraftverket uppförs i samarbete med tillverkaren Nordic Wind Power AB som även satsar egna utvecklingspengar i projektet. Intrimning och provdrift kommer att ske under sensommaren och hösten. Övertagandet beräknas ske under november månad och kommer att efterföljas av ett 2-årigt utvärderingsprogram. Prototypen byggs på land, men den utformas för att också passa till havs. Vattenfall blir beställare och ägare, men får också genom detta utvecklingsprojekt fortsatt spetskunskap inom alla för tekniken centrala områden. Utvecklingsarbetet ingår i Vattenfalls satsning på uthålliga energilösningar. - Som ledande energibolag satsar Vattenfall stora resurser på FoU och miljö. Just nu pågår även planering av tre-sju havsbaserade vindkraftverk i Kalmarsund samt ett 3 MW vindkraftverk på Näsudden som kommer att förses med elkraftssystemet Windformer, utvecklat av ABB, berättar Göran Dalén, ansvarig för Vattenfalls vindkraftutveckling. Märkeffekt 1 MW, som nås vid en vindhastighet av c:a 15 m/s Vindintervall 4 - 25 m/s Beräknad årsproduktion 2500 MWh, vilket motsvarar 125 eluppvärmda villor eller hushållsel åt 500 hushåll. Navhöjd 60 m Rotordiameter 54 m För mer information, kontakta: Göran Dalén, Vattenfall, telefon 08-739 74 43, mobil 070-539 74 43. Jan Blix, projektledare, Vattenfall, telefon 08- 739 62 84, mobil 070-539 62 84. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10 Vattenfall är en av Nordens största energikoncerner med en omsättning på cirka 30 miljarder kronor. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Drygt en och en halv miljon kunder i Norden och norra Europa köper sina energilösningar från Vattenfall. Vattenfall säljer el, energi, värme och naturgas samt service och konsulttjänster inom energisektorn. Vattenfall producerar cirka 20 procent av den el som används i Norden. Produktionen sker främst genom vattenkraft och kärnkraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/06/28/20040813BIT21720/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar