Vattenfall bygger Sveriges största vindkraftverk

Vattenfall bygger Sveriges största vindkraftverk Vattenfall bygger i höst ytterligare ett vindkraftaggregat på Näsudden på södra Gotland. Det nya aggregatet blir större än något annat vindkraftverk hittills i Sverige. Det får namnet Olsvenne 2 efter den lokala fastighetsbeteckningen. Olsvenne 2 blir Sveriges största vindkraftverk och ett av de första vindkraftverken i världen i den nya storleksklass, som flera tillverkare nu håller på att etablera. Navhöjden är 80 meter och rotordiametern 90 meter. Generatorns märkeffekt är 3 MW och vindkraftverket beräknas komma att producera 8 GWh per år. Fundamentet blev nyligen färdigt och vindkraftverket kommer att monteras i början av november. Verket kommer att utvärderas tillsammans med leverantören Vestasvind Svenska AB och danska Vestas. Utvärderingen kommer framför allt att rikta in sig på anslutningen till och samverkan med elnätet. Hårda krav ställs på hur vindkraftverket skall uppföra sig vid nätstörningar av olika slag beroende på Gotlands speciella nät. Även fjärrkommunikation kommer att studeras närmare under utvärderingen. Vindkraftverket har konstruerats för att i framtiden även kunna placeras till havs och speciell omsorg har lagts ner på att minimera drift- och underhållskostnader. Även detta kommer att utvärderas. Vattenfall har drivit vindkraftverk sedan början av 1980-talet och äger nio av de cirka 90 vindkraftverk som idag finns på Näsudden. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Kenneth Averstad, Vattenfall, telefon 08-739 66 72, mobil 070-539 66 72. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20040809BIT21200/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar