Vattenfall etablerar nära samarbete med energiforskningscentrum i Uppsala

Vattenfall etablerar nära samarbete med energiforskningscentrum i Uppsala Niklas Dahlbäck från Vattenfall Utveckling AB i Älvkarleby har tillsatts som adjungerad professor på deltid vid Uppsala universitet. Vattenfall finansierar och bemannar denna professur vid avdelningen för Elektricitetslära och Åskforskning och utökar därmed sitt samarbete med Uppsala universitet. Inom den aktuella avdelningen har Professor Mats Leijon börjat bygga ny forskningsverksamhet kring miljömässigt uthålliga elgenereringstekniker. Niklas Dahlbäck, som idag är 48 år, har sysslat med teknisk utveckling och forskning runt vattenturbiner och andra strömningsmekaniska problemställningar i över 20 år vid Vattenfall Utveckling AB i Älvkarleby. Vid universitet kommer han att bidra med sitt kunnande genom forskning kring möjligheter till elgenerering från olika förnybara energikällor och samspelet mellan dessa och befintligt elproduktionssystem. Niklas Dahlbäck kommer att vara en viktig länk mellan universitetet och de forskningsverksamheter som bedrivs av Vattenfall. I detta ingår också de experimentella resurser som finns i Älvkarleby och Porjus Hydro Power Centre. Syftet att öka samverkan mellan universitet och kraftindustrin uppnås genom direkt deltagande i forskningsarbete, erfarenhetsåterföring till doktorander samt deltagande i utvecklingen av grundutbildningen för civilingenjörer. Satsningen ingår som en del i Vattenfalls långsiktiga ambitioner att skapa ett allt effektivare och såväl ekonomiskt som miljömässigt uthålligt energisystem. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Bo Janzon, vd Vattenfall Utveckling AB, telefon 026-83501, mobil 070-588 35 01. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/24/20040809BIT20760/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar