Vattenfall förbättrar ledningsnätet mot Malexander

Vattenfall förbättrar ledningsnätet mot Malexander Vattenfall Östnät AB:s satsningar på att förbättra elnätet fortsätter. Arbete pågår på flera håll, bland annat söder om Mjölby mot Malexander. Cirka 2,5 mil av ledningsnätet isoleras för att bli starkare. Cirka 1 000 kunder får ett bättre elnät med färre störningar. Vattenfall Östnäts program för förstärkning av elnätet fortsätter för att ge kunderna säkrare elleverans med färre och kortare avbrott. Arbeten pågår bland annat söder om Mjölby mot Malexander. Området har tidigare varit utsatt för en del störningar vid oväder. Dessutom är det svårtillgängligt vilket har lett till långa reparationstider. På en sträcka av cirka 2,5 mil kommer ledningen att isoleras för att sedan bättre kunna stå emot väder och vind. Vid arbetet används en miljövänlig, återvinningsbar lina. Arbetet inom en del av området är påbörjat. Hela ombyggnaden beräknas vara avslutat i början på sommaren. Totalt är det cirka 1 000 kunder som kommer att få ett bättre och säkrare elnät. Kostnaden är beräknad till cirka 4 Miljoner kronor. Lämnat av Vattenfall Östnät, Britt-Marie Charfi, telefon 013-37 65 40. För vidare information kontakta: Rolf Andersson, projektledare, Vattenfall Östnät, telefon 013-37 64 79 Lars Edström, Vattenfall Östnät, telefon 013-37 65 32 Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20040805BIT20620/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar