Vattenfall först med att avskaffa tillsvidarepriserna

Vattenfall först med att avskaffa tillsvidarepriserna Genom att erbjuda attraktivare alternativ vill Vattenfall att kunderna lämnar sitt tillsvidarepris och istället tecknar ett fast avtal till en betydligt lägre nivå. - Vattenfalls kunder vill ha det enkelt och tryggt till en rimlig kostnad. Vi rekommenderar därför våra kunder att binda sina avtal. Kunderna kan välja att binda mellan ett och tre år. Oavsett tidslängd blir kostnaden lägre än nuvarande tillsvidarepris. Den senaste perioden visar att tillsvidarepriset innebär en risk för kunderna när regnet uteblir och vinterkylan sätter in. Både kunden och vi tjänar på att tillsvidarepriset slopas eftersom avtalspriser är mindre riskfyllda säger Jan-Åke Karlsson, chef, Vattenfall Försäljning Sverige. - Förutom trygghet får kunderna också bättre kontroll över sina el- och hushållskostnader genom att binda sitt elpris. För att undvika att fastna på en alltför hög prisnivå kan kunden utnyttja vår bytesrätt, som gör det möjligt att ändra avtal en gång under perioden. Tillsvidarepriset är rörligt och betalas av kunder som inte har ett fast ett- eller flerårigt avtal med sin elleverantör. Det är högre än avtalade priser eftersom det är mer riskfyllt och kostsamt för elleverantören att säkerställa stabila nivåer på tillsvidarepriserna på en marknad där inköpspriset på el kan variera kraftigt. Förra året inledde Vattenfall ett stort investeringsprogram för att förenkla för kunden. Mätning och fakturering underlättas och nya elprismodeller introduceras. Några steg som tagits är: · Principbeslut om att förse Vattenfalls samtliga 900 000 nätkunder med fjärravlästa mätare de närmaste åren. 50 000 sådana mätare beräknas vara på plats redan i år. · Enklare och bekvämare för den som själv vill läsa av och rapportera sin elförbrukning. Klart i oktober. · Enklare fakturor och nya produkter. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Jan-Åke Karlsson, chef, Vattenfall Försäljning Sverige, 070-567 71 35. Gert Honnér, Informationschef, Vattenfall Försäljning Sverige, 070-539 51 12. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/06/20031006BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/06/20031006BIT00050/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar