Vattenfall genomför energieffektivisering i SCA-anläggningar

Vattenfall genomför energieffektivisering i SCA-anläggningar Vattenfall genomför energibesparande åtgärder i SCA Packagings anläggning i Munksund och SCA Hygienes anläggning i Mannheim, Tyskland. Åtgärderna ses som ett genombrott för energieffektivisering hos stora och viktiga kunder. Vattenfall har bytt ut två barkpressar hos SCA Packaging Munksund i Piteå. Genom att effektivare pressa ut vattnet ur barken får man torrare bark, som brinner bättre och avger mer värme. De nya barkpressarna har nu tagits i drift. Investeringen är ett led i ett mer omfattande åtgärdsprogram som tagits fram i en studie om energieffektivisering. Vattenfall genomförde studien i enlighet med den överenskommelse som slöts med SCA Packaging Munksund i Piteå i december 1999. Enligt den överenskommelsen bygger Vattenfall en ny kraftvärmeanläggning och ska leverera ånga och el till bruket under 18 år. I överenskommelsen ingår också att Vattenfall under avtalsperioden ska genomföra energibesparande åtgärder med en spargaranti. SCA Packaging Munksund i Piteå producerar kraftliner till förpackningar. - Vi räknar med att under hela avtalsperioden genomföra åtgärder som innebär besparingar motsvarande minst en miljon kronor netto per år för SCA, uppger John Murray, projektledare på Vattenfall. - Med de nya barkpressarna och kommande effektiviseringsprojekt når vi väsentliga kostnadsbesparingar. Utgångspunkt för samarbetsmodellen med Vattenfall har varit att tillföra både resurser och kompetens för att genomföra energieffektiviseringar i vår anläggning, säger Donald Grahn produktionschef vid SCA Packaging Munksund. Ett liknande avtal om energieffektivisering finns också med SCA Hygiene Products GmbH i Mannheim, som tillverkar hygienprodukter och råvara till sådana produkter. Där har Vattenfall identifierat flera åtgärder som ska genomföras i ett första skede. Den första av dessa åtgärder gäller kondensatåtervinning och är under uppförande. Denna åtgärd tillför kunden ett totalt värde motsvarande 1,5 - 2 miljoner kronor per år. Närmast i tur står åtgärder där lågvärdig värme från indunstningsanläggningen ersätter ånga för uppvärmning av färskvatten samt i processen. Därefter följer en förbättring av effektiviteten i den kontinuerliga kokaren. - Dessa bägge affärer är ett genombrott för affärer där Vattenfalls kompetens används för att identifiera och genomföra energieffektivisering hos stora och viktiga kunder, säger John Murray. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10. För vidare information kontakta: John Murray, affärsprojektledare, Vattenfall AB Mega, telefon +46-70-664 54 66. Donald Grahn, produktionschef, SCA Packaging Munksund, telefon +46 911 98 170, mobil +46-70-624 25 95. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag genererar Vattenfall kraft och levererar energilösningar till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfallkoncernens totala omsättning år 2001 beräknas ligga på drygt 60 miljarder kronor. Mer om Vattenfall: www.vattenfall.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011122BIT01120/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011122BIT01120/bit0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar